prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.

Jiří Kožený

prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.

výzkumný a vývojový pracovník