Kumar Aditya

Kumar Aditya

Kumar Aditya

výzkumný a vývojový pracovník, postdoktorand