Sponzoring

Projekt Place and Train

Název projektu: Podpora zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním metodou Place and Train.

Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006390,
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Příjemce dotace
Název: SPOLEK NUDZ
Adresa sídla: Topolová 748/1, 250 67 Klecany
Statutární orgán: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
IČ: 04864964
Bankovní účet příjemce: 000115-3020710257/0100

Cílová skupina: Osoby s vážným duševním onemocněním

Popis projektu: Cílem projektu je obnovit pracovní dovednosti a následně zaměstnat 45 osob s vážným duševním onemocněním. U většiny účastníků projektu bude nácvik pracovních dovedností probíhat v gastro provozu NUDZ, na pozici pomocný kuchař a dle zájmu, také na administrativních pozicích. Pracovní trénink bude sloužit k obnovení a upevnění sociálních návyků spojených s pravidelnou docházkou do zaměstnání. Během realizace projektu budou osoby s duševním onemocněním testování baterií dotazníků, které budou měřit klientovu kvalitu života související se zdravím, zdravotním stavem, sociálním fungováním a zotavením (recovery) atp. Osobám s duševním onemocněním bude během tréninku pracovních dovedností poskytována podpora na pracovišti. S každým klientem bude sestaven individuální plán, ve kterém se mj. stanoví pracovní místo nebo oblast, ve které bude klient následně umístěn.

Obecné cíle projektu
Zvýšit uplatnitelnost lidí s duševním onemocněním (cílové skupiny) ve společnosti a na trhu práce v ČR prostřednictvím rozvoje metody Place and Train. Metoda Place and Train vychází z přístupu IPS (Individual Place and Support) a jeho hlavním znakem je, že osoba, která má zájem pracovat je v první řadě umístěna na pracovní místo a poté je této osobě poskytována podpora do doby, po kterou tato osoba určí.

Specifické cíle projektu

  1. Pilotně ověřit průběh a funkčnost (účelnost a účinnost) aplikace metody Place and Train u 45 osob z cílové skupiny projektu.
  2. Zvýšit uplatnitelnost 45 osob z cílové skupiny projektu prostřednictvím metody Place and Train.
  3. Šířit povědomí o metodě Place and Train a výsledcích pilotního ověření.

Realizační tým
Realizátor projektu: Spolek NUDZ
Partner projektu: Národní ústav duševního zdraví 
Hlavní řešitel: Bc., Mgr. Andrea Štanglová 
Výzkumný tým: Ing. Hana Bartoňová, Miroslav Herzig, Mgr. Petr Konečný, MBA, Bc. Martin Kučera, Mgr. Markéta Nekolová, Romana Relichová, Bc., Mgr. Andrea Štanglová
Instituce: Spolek NUDZ a Národní ústav duševního zdraví
Období řešení: 2017–2020
Financování: ESF ČR, prioritní osa OPZ, Sociální začleňování a boj s chudobou

Výstupy projektu

  1. 50 vstupních dotazníkových šetření, 45 dohod o vstupu do projektu
  2. 45 certifikátů o absolvování tréninku
  3. 45 individuálních plánů, 1620 individuálních konzultací včetně závěrečného pracovního poradenství, 45 certifikátů (orientace na trhu práce)
  4. Metodika Place and Train, Infoweb Výzkumný plán evaluace, průběžné evaluační zprávy, závěrečná evaluační zpráva.

Nabízené pozice
V rámci projektu budou zaměstnány osoby s duševním onemocněním na pozici pomocník v kuchyni a dle možností také na jiných např. administrativních pozicích.
V případě zájmu o nalezení uplatnění kontaktujte pracovní konzultanty.
KAVÁRNA & KUCHYNĚ – bližší informace o nabízených pracovních pozicích:
+ pozice pro lidi s duševním onemocněním
+ přímo v budově NUDZ v Klecanech
+ podpůrné pracovní prostředí
+ práce na poloviční úvazek

V případě zájmu pracovat pro Spolek NUDZ v projektu Place and Train, obraťte se, prosím, na pracovní konzultanty, kontakty jsou uvedeny níže.

Bc. Mgr. Andrea Štanglová a Mgr. Martin Kučera
Adresa: Spolek NUDZ, Topolová 748, 250 67 Klecany
Telefon: 283 088 440
E-mail: andrea.stanglova@nudz.cz nebo martin.kucera@nudz.cz

 

Projekt Spolu

Umění – cesta do duše

 

 

 

             

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Pracovní příležitosti Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty