Úzkostné poruchy: neurobiologie, diagnostika, terapie a komplexní péče

Pracovní skupina úzkostných poruch má svoji klinickou základnu na oddělení úzkostných poruch. Toto oddělení se věnuje pacientům, kteří trpí některým typem úzkostné poruchy, nebo jsou u nich úzkostné potíže v popředí jejich psychických obtíží. Při oddělení úzkostných poruch fungují dva denní stacionáře. Ty jsou určené pro pacienty, kteří mohou na program denně dojíždět, a nabízejí možnost absolvovat intenzivní léčbu bez vytržení z běžného domácího prostředí. Léčba na oddělení úzkostných poruch kombinuje intenzivní skupinovou kognitivně behaviorální terapii s farmakoterapií.

Výzkum pracovní skupiny úzkostných poruch je v roce 2016 zaměřen hlavně na patofyziologii obsedantně kompulzivní poruchy. Ve spolupráci s VP 3 (Aplikované neurovědy a zobrazení mozku) nabíráme pacienty s obsesemi a kompulzemi do studie zaměřené na hodnocení glutamátergní regulace v přední cingulární kůře.

Během roku 2016 rozšíříme ve spolupráci s VP5 (Spánková medicína a chronobiologie) studium obsedantně kompulzivní poruchy také o zjišťování elektoencefalografických korelátů a poruch spánkové architektury. V koordinaci s VP5 jsme dále na začátku roku 2016 zahájili záchyt a výzkum poruch spánku u pacientů léčených antidepresivy. V rámci VP7 se podílíme na studiích zaměřených na hloubkovou diagnostiku poruch osobnosti a na hodnocení efektivity kongnitivně behaviorální terapie u pacientů s úzkostnými poruchami, které vedou pracovníci skupiny Vývoj psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi.

 

 

Členové skupiny

Adamcová, Katarína, MUDr.
Čerešňáková, Silvie, MUDr.
Kosová, Jiřina, MUDr.
Nosková, Eliška, MUDr.
Stopková, Pavla, MUDr., Ph.D.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty