Úzkostné poruchy: neurobiologie, diagnostika, terapie a komplexní péče

Pracovní skupina úzkostných poruch má svoji klinickou základnu na oddělení úzkostných poruch. Toto oddělení se věnuje pacientům, kteří trpí některým typem úzkostné poruchy, nebo jsou u nich úzkostné potíže v popředí jejich psychických obtíží. Při oddělení úzkostných poruch fungují dva denní stacionáře. Ty jsou určené pro pacienty, kteří mohou na program denně dojíždět, a nabízejí možnost absolvovat intenzivní léčbu bez vytržení z běžného domácího prostředí. Léčba na oddělení úzkostných poruch kombinuje intenzivní skupinovou kognitivně behaviorální terapii s farmakoterapií.

Výzkum pracovní skupiny úzkostných poruch je v roce 2016 zaměřen hlavně na patofyziologii obsedantně kompulzivní poruchy. Ve spolupráci s VP 3 (Aplikované neurovědy a zobrazení mozku) nabíráme pacienty s obsesemi a kompulzemi do studie zaměřené na hodnocení glutamátergní regulace v přední cingulární kůře.

Během roku 2016 rozšíříme ve spolupráci s VP5 (Spánková medicína a chronobiologie) studium obsedantně kompulzivní poruchy také o zjišťování elektoencefalografických korelátů a poruch spánkové architektury. V koordinaci s VP5 jsme dále na začátku roku 2016 zahájili záchyt a výzkum poruch spánku u pacientů léčených antidepresivy. V rámci VP7 se podílíme na studiích zaměřených na hloubkovou diagnostiku poruch osobnosti a na hodnocení efektivity kongnitivně behaviorální terapie u pacientů s úzkostnými poruchami, které vedou pracovníci skupiny Vývoj psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi.

 

 

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty