Vývoj psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi

Pracovní skupina se skládá z PhD. studentů a výzkumníků. Mgr. Magda Bartošková (pracovní úvazek 1,0) se zaměřuje na pozitivní aspekty depresivního onemocnění v rámci PhD. (PedF UK, interní doktorandské studium, začátek 2014). Mgr. Marcela Ševčíková (úvazek 0,5) spolupracuje na podobném tématu. Tereza Mejzlíková, MA (pracovní úvazek 1,0) se zabývá problematikou integrity v pracovní oblasti a u klinické populace v rámci PhD. (1. LF UK, interní doktorandské studium, začátek studia 2014) a projektu GAČR. MUDr. Dita Šamánková na tomto projektu spolupracuje s úvazkem 0,4. Mgr., Bc. Karel Riegel (úvazek 1,0) se v rámci PhD. (1. LF UK, interní doktorandské studium, začátek  studia 2014) zabývá hloubkovou diagnostikou poruch osobnosti. Mgr. Eva Bolceková (úvazek 0,4) končí v roce 2016 Ph.D. studium. V rámci Ph.D. se zabývá neuropsychologickým vyšetřením pacientů s poškozením mozečku a v rámci NUDZ se zabývá neuropsychologií, spolupracuje na validizaci neuropsychologických testů. Mgr. Jindra Pitáková, B.A. (úvazek 0,6, na doktorandské  stadium se hlásí v roce 2016) a zaměřuje se na efektivitu kognitivně-behaviorální psychoterapie. Mgr. Eva Šimková (úvazek 1,0) vede stacionář pro pacienty s psychotickými poruchami a věnuje se výzkumu v této oblasti. PhDr. Miloslava Raisová, PhD. a Mgr. Jana Maliňáková spolupracují na grantu 15-03615S  GAČR 2015-2017 Měření integrity v klinických podmínkách a v situaci výběru (řešitelka Tereza Mejzlíková). Pracovní skupina řeší i další grantové projekty (16-06264S GAČR 2016-2018, Integrita, morální vyvázání se a další příbuzné konstrukty řešitel Marek Preiss) a jiné. Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. koordinuje činnost pracovní skupiny a spolupracuje na projektech jejích členů.

 

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty