Vývoj psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi

Pracovní skupina se skládá z PhD. studentů a výzkumníků. Mgr. Magda Bartošková (pracovní úvazek 1,0) se zaměřuje na pozitivní aspekty depresivního onemocnění v rámci PhD. (PedF UK, interní doktorandské studium, začátek 2014). Mgr. Marcela Ševčíková (úvazek 0,5) spolupracuje na podobném tématu. Tereza Mejzlíková, MA (pracovní úvazek 1,0) se zabývá problematikou integrity v pracovní oblasti a u klinické populace v rámci PhD. (1. LF UK, interní doktorandské studium, začátek studia 2014) a projektu GAČR. MUDr. Dita Šamánková na tomto projektu spolupracuje s úvazkem 0,4. Mgr., Bc. Karel Riegel (úvazek 1,0) se v rámci PhD. (1. LF UK, interní doktorandské studium, začátek  studia 2014) zabývá hloubkovou diagnostikou poruch osobnosti. Mgr. Eva Bolceková (úvazek 0,4) končí v roce 2016 Ph.D. studium. V rámci Ph.D. se zabývá neuropsychologickým vyšetřením pacientů s poškozením mozečku a v rámci NUDZ se zabývá neuropsychologií, spolupracuje na validizaci neuropsychologických testů. Mgr. Jindra Pitáková, B.A. (úvazek 0,6, na doktorandské  stadium se hlásí v roce 2016) a zaměřuje se na efektivitu kognitivně-behaviorální psychoterapie. Mgr. Eva Šimková (úvazek 1,0) vede stacionář pro pacienty s psychotickými poruchami a věnuje se výzkumu v této oblasti. PhDr. Miloslava Raisová, PhD. a Mgr. Jana Maliňáková spolupracují na grantu 15-03615S  GAČR 2015-2017 Měření integrity v klinických podmínkách a v situaci výběru (řešitelka Tereza Mejzlíková). Pracovní skupina řeší i další grantové projekty (16-06264S GAČR 2016-2018, Integrita, morální vyvázání se a další příbuzné konstrukty řešitel Marek Preiss) a jiné. Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. koordinuje činnost pracovní skupiny a spolupracuje na projektech jejích členů.

 

Členové skupiny

Bartošková, Magda, Mgr.
Juríčková, Veronika, Mgr.
Marková, Jindra, Mgr., M.A.
Paštrnák, Martin, Mgr.
Příhodová, Kateřina, MA
Příhodová, Tereza, MA
Straková, Eva, Mgr., Ph.D. (Bolceková)
Šamánková, Dita, MUDr.
Ševčíková, Marcela, Mgr.
Šimková, Eva, Mgr.
Věchetová, Gabriela, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty