Analýza distribuovaných mozkových elektromagnetických zdrojů

Předmětem činnosti pracovní skupiny je zejména studium informačního processingu a složitějších mozkových dějů s využitím technik high-density EEG a simultánní EEG/fMRI registrace. V detailnějším pohledu se jedná o výzkum komplexních mozkových dějů informačního processingu za normálních a patologických podmínek, které vyžadují precizní časo-prostorové rozlišení (neuronální oscilace, analýza zdrojů elektromagnetické aktivity, funkce neuronálních okruhů, časové a prostorové vztahy regionálních oblastí, funkční a efektivní konektivita a její změny v průběhu kognitivních paradigmat, dyskonekce a další). Cílem je získávání unikátních informací objasňujících patofyziologické procesy související s dysfunkční mozkovou aktivitou u duševních poruch pomocí simultánní registrace elektroencefalografických dat s funkční magnetickou rezonancí (EEG/fMRI) a záznam EEG s vysokým rozlišením (high-density EEG). Klíčovou metodikou řešení nejsložitějších neurovědních otázek je simultánní akvizice EEG/fMRI dat, která představuje unikátní neinvazivní nástroj pro zkoumání precizních časoprostorových mechanismů abnormální mozkové činnosti u duševních nemocí. Právě kombinace high-density EEG s poznatky zobrazovacích metod s vyšším prostorovým rozlišením (MRI, fMRI), stimulačních technik (rTMS, tDCS), neuropsychologických a behaviorálních testů umožní vzájemnou integraci získaných výsledků s cílem objasnění a pochopení dynamiky složitých mozkových procesů za normálních a patologických stavů. Současně pak tímto přístupem budeme hodnotit změny vyvolané různými terapeutickými postupy (farmakoterapie, psychoterapie, rTMS, tDCS apod.).

Pro tyto účely jsou v podzemních prostorech NÚDZ vybudované 2 elektromagneticky stíněné EEG laboratoře, ve kterých probíhá registrace velmi kvalitních elektrofyziologických dat prostřednictvím 256-kanálového MR kompatibilního EEG systému EGI GES 400 MR. Pracoviště je plně vybaveno pro audiovizuální stimulaci a záznam interakce měřené osoby v rámci experimentálního protokolu, pro které využívá softwarové prostředí E-Prime. K dispozici je také software pro odstranění artefaktů z MR a řada softwarových produktů pro analýzu dat - ElectroMagnetic Source Estimation (EMSE®Suite), Brain Electrical Source Analysis (BESA®), BrainVision Analyzer 2 (©Brain Products GmbH), NeuroGuide (©Applied Neuroscience, Inc.), eLORETA a další.

Členové skupiny

Horáček, Jiří, prof. MUDr., Ph.D., FCMA
Koudelka, Vlastimil, Ing., Ph.D.
Kulhavá, Hana
Petriľáková, Mária, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty