Analýza distribuovaných mozkových elektromagnetických zdrojů

Předmětem činnosti pracovní skupiny je zejména studium informačního processingu a složitějších mozkových dějů s využitím technik high-density EEG a simultánní EEG/fMRI registrace. V detailnějším pohledu se jedná o výzkum komplexních mozkových dějů informačního processingu za normálních a patologických podmínek, které vyžadují precizní časo-prostorové rozlišení (neuronální oscilace, analýza zdrojů elektromagnetické aktivity, funkce neuronálních okruhů, časové a prostorové vztahy regionálních oblastí, funkční a efektivní konektivita a její změny v průběhu kognitivních paradigmat, dyskonekce a další). Cílem je získávání unikátních informací objasňujících patofyziologické procesy související s dysfunkční mozkovou aktivitou u duševních poruch pomocí simultánní registrace elektroencefalografických dat s funkční magnetickou rezonancí (EEG/fMRI) a záznam EEG s vysokým rozlišením (high-density EEG). Klíčovou metodikou řešení nejsložitějších neurovědních otázek je simultánní akvizice EEG/fMRI dat, která představuje unikátní neinvazivní nástroj pro zkoumání precizních časoprostorových mechanismů abnormální mozkové činnosti u duševních nemocí. Právě kombinace high-density EEG s poznatky zobrazovacích metod s vyšším prostorovým rozlišením (MRI, fMRI), stimulačních technik (rTMS, tDCS), neuropsychologických a behaviorálních testů umožní vzájemnou integraci získaných výsledků s cílem objasnění a pochopení dynamiky složitých mozkových procesů za normálních a patologických stavů. Současně pak tímto přístupem budeme hodnotit změny vyvolané různými terapeutickými postupy (farmakoterapie, psychoterapie, rTMS, tDCS apod.).

Pro tyto účely jsou v podzemních prostorech NÚDZ vybudované 2 elektromagneticky stíněné EEG laboratoře, ve kterých probíhá registrace velmi kvalitních elektrofyziologických dat prostřednictvím 256-kanálového MR kompatibilního EEG systému EGI GES 400 MR. Pracoviště je plně vybaveno pro audiovizuální stimulaci a záznam interakce měřené osoby v rámci experimentálního protokolu, pro které využívá softwarové prostředí E-Prime. K dispozici je také software pro odstranění artefaktů z MR a řada softwarových produktů pro analýzu dat - ElectroMagnetic Source Estimation (EMSE®Suite), Brain Electrical Source Analysis (BESA®), BrainVision Analyzer 2 (©Brain Products GmbH), NeuroGuide (©Applied Neuroscience, Inc.), eLORETA a další.

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty