Animální modely neurovývojových a psychiatrických poruch

The research group of Animals Models of Neurodevelopmental and Psychiatric disease is a recently established team of researchers, with the main focus on neurodevelopmental and psychiatric disease in animal models. It applies for advances neurophysiological and behavioral tools and methods to investigate transgenic and drug-induced conditions mimicking neurological and psychiatric disorders, with the aim of elucidating their molecular and cellular mechanisms. The main focus of the group is on autism, schizophrenia and related mental disorders. A wide range of behavioral tests is applied to interrogate cognitive functions, emotionality, and social interactions in animal studies, along with in-depth analysis of underlying neurochemical and histopathological changes in the brain. An in-depth characterization of the animal models is performed to define their validity and potential limitations. The ultimate goal is to elucidate the neurobiological mechanisms and define the behavioural correlates of neurodevelopmental diseases in experimental models in order to find new preventive schemes and therapeutical approaches.

Key publications

1. Petrásek, T., Vojtechova, I., Lobellova, V., Popelikova, A., Janikova, M., Brožka, H., ... & Valeš, K. (2018). McGill transgenic rat model of Alzheimer's disease displays cognitive and non-cognitive impairments and altered circadian clock function. Frontiers in aging neuroscience, 10, 250, IF = 3.582

2. Vojtechova, I., Petrasek, T., Maleninska, K., Brozka, H., Tejkalova, H., Horacek, J., ... & Vales, K. (2018). Neonatal immune activation by lipopolysaccharide causes inadequate emotional responses to novel situations but no changes in anxiety or cognitive behavior in Wistar rats. Behavioural brain research, 349, 42-53, IF = 3.173

3. Petrasek, T., Prokopova, I., Sladek, M., Weissova, K., Vojtechova, I., Bahnik, S., ... & Bartsch, D. (2014). Nogo-A-deficient transgenic rats show deficits in higher cognitive functions, decreased anxiety, and altered circadian activity patterns. Frontiers in behavioral neuroscience, 8, 90, IF = 3.27

4. Petrasek, T., Skurlova, M., Maleninska, K., Vojtechova, I., Kristofikova, Z., Matuskova, H., ... & Stuchlik, A. (2016). A rat model of Alzheimer’s disease based on Abeta42 and pro-oxidative substances exhibits cognitive deficit and alterations in glutamatergic and cholinergic neurotransmitter systems. Frontiers in aging neuroscience, 8, 83, IF = 4.504

5. Vojtechova, I., Petrasek, T., Hatalova, H., Pistikova, A., Vales, K., & Stuchlik, A. (2016). Dizocilpine (MK-801) impairs learning in the active place avoidance task but has no effect on the performance during task/context alternation. Behavioural brain research, 305, 247-257, IF = 3.002

 

 

Členové skupiny

Kútna, Viera, RNDr., Ph.D.
Stuchlík, Aleš, prof. RNDr., Ph.D., DSc.
Tučková, Klára
Vojtěchová, Iveta, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty