Číslicové zpracování biosignálů

Náplň pracovní skupiny budou představovat následující metody:

 • Moderní metody číslicového zpracování biosignálů (zejména EEG) a jejich využití v psychiatrii;
 • Metody spektrální analýzy biosignálů;
 • Algoritmy koherence a kordance;
 • Export dat pro LORETu;
 • Předzpracování elektroencefalografických dat, odstranění trendů, šumu a artefaktů;
 • Digitální filtrace;
 • Analýza hlavních a nezávislých komponent;
 • Analýza spánkových grafů;
 • Adaptivní segmentace, extrakce příznaků, metody automatické klasifikace EEG grafoelementů;
 • Aplikace algoritmů učení s učitelem a bez učitele;
 • Fuzzy shluková analýza;
 • Parametrické metody odhadu spektra.

Členové skupiny

Paluš, Milan, RNDr., DrSc.
Petránek, Svojmil, MUDr. Ing., CSc., MBA
Piorecká, Václava, Ing., Ph.D.
Piorecký, Marek, Ing.
Štrobl, Jan, Ing.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty