Číslicové zpracování biosignálů

Náplň pracovní skupiny budou představovat následující metody:

 • Moderní metody číslicového zpracování biosignálů (zejména EEG) a jejich využití v psychiatrii;
 • Metody spektrální analýzy biosignálů;
 • Algoritmy koherence a kordance;
 • Export dat pro LORETu;
 • Předzpracování elektroencefalografických dat, odstranění trendů, šumu a artefaktů;
 • Digitální filtrace;
 • Analýza hlavních a nezávislých komponent;
 • Analýza spánkových grafů;
 • Adaptivní segmentace, extrakce příznaků, metody automatické klasifikace EEG grafoelementů;
 • Aplikace algoritmů učení s učitelem a bez učitele;
 • Fuzzy shluková analýza;
 • Parametrické metody odhadu spektra.

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty