Elektrofyziologické terapeutické prediktory

Psychiatrická onemocnění jsou spojena s výrazným dopadem na kvalitu života svých nemocných a to i vzhledem k neuspokojivému časovému intervalu několika týdnů od počátků léčby do dosažení klinické odpovědi.

Výzkum zaměřený na identifikaci široce dostupných na elektroencefalografickém vyšetření (EEG) založených biomarkerů může pomoci ve výběru vhodné a účinné léčby pro individuálního pacienta a vést k pozitivním zdravotním a ekonomickým důsledkům.

Cílem výzkumné skupiny je hledání, ověření a porovnávání potenciálu různých EEG parametrů (kordance, LORETA, ERP etc.) v predikci odpovědi na léčbu farmakologickými i non-farmakologickými intervencemi u závažných duševních poruch a identifikace predikčních modelů kombinujících EEG a jiné parametry (klinické, biochemické atd.) s cílem dosáhnout robustnějších predikčních parametrů. 

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty