Elektrofyziologické terapeutické prediktory

Psychiatrická onemocnění jsou spojena s výrazným dopadem na kvalitu života svých nemocných a to i vzhledem k neuspokojivému časovému intervalu několika týdnů od počátků léčby do dosažení klinické odpovědi.

Výzkum zaměřený na identifikaci široce dostupných na elektroencefalografickém vyšetření (EEG) založených biomarkerů může pomoci ve výběru vhodné a účinné léčby pro individuálního pacienta a vést k pozitivním zdravotním a ekonomickým důsledkům.

Cílem výzkumné skupiny je hledání, ověření a porovnávání potenciálu různých EEG parametrů (kordance, LORETA, ERP etc.) v predikci odpovědi na léčbu farmakologickými i non-farmakologickými intervencemi u závažných duševních poruch a identifikace predikčních modelů kombinujících EEG a jiné parametry (klinické, biochemické atd.) s cílem dosáhnout robustnějších predikčních parametrů. 

Členové skupiny

Bravermanová, Anna, MUDr.
Heuschneiderová, Alice
Kohútová, Barbora, MUDr. Mgr., Ph.D.
Viktorinová, Michaela, Mgr., MSc.
Vlček, Přemysl, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty