Emoce a fobie vyvolané zvířaty

Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité psychologické stimuly přitahující lidskou pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. Jednou z takových emočních reakcí je i strach, který je řízen limitovanou skupinou stimulů a vede k vyhýbavému chování. Klinická dimenze strachu je označována za fobii, což je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z nejrůznějších objektů a situací. Tento strach může být ochromující a výrazně narušuje každodenní fungování.  Podle nejnovějšího vydání desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 2013) je některou formou specifické fobie postiženo 13% žen a 4% mužů. Jedním z nejčastějších typů specifických fobií u lidí jsou pak fobie ze zvířat (př. Becker et al. 2007: u žen prevalence 5 %; LeBeau et al. 2010: 3,3 – 5,7 % pro obě pohlaví).

 

Tři hlavní okruhy bádání:

1) Pozitivní a negativní emoce vyvolané zvířaty. Snažíme se zjistit, jaké jsou behaviorální a fyziologické projevy emocí v reakci na fotografické stimuly, video-stimuly či živé exempláře. Je nutné dopracovat metodiku, jak lze pociťovanou krásu, strach a odpor odlišit za použití různých behaviorálních a psychofyziologických parametrů (pohyby očí, odpor kůže, EKG, srdeční tep, popřípadě evokované potenciály) a jak tyto parametry korelují s výsledky standardně používaných dotazníkových metod.

2) Specifický vztah zvířat a lidí k hadům. Vedle pavouků představují hadi zvířata, jež u lidí vyvolávají nejčastěji fobie. Tento strach je přitom evolučně podmíněný, neboť jedovatí hadi i škrtiči představovali a neustále představují vážnou hrozbu pro člověka na mnoha místech na světě. Představovali pro nás nebezpečí v době, kdy se člověk jako druh zrodil, ale pravděpodobně i dlouho předtím, tedy pro naše předky primáty i malé savce. Schopnost pohotově rozeznat hada, bát se ho a rychle na něj adekvátně reagovat byla pro přežití našich předků nezbytná. Tento hluboce zakořeněný strach v nás přetrvává dodnes a hadi v nás proto mohou dodnes vyvolávat fobické reakce mnohem snáze, než jiné druhy. V našem výzkumu se proto zaměřujeme specificky na strach z hadů, a to jak u člověka, tak i u primátů.

3) Evoluční psychologie fobií. Zjišťujeme, zda jsou lidé trpící fobií ze zvířat méně selektivní, než lidé s běžnou mírou strachu při hodnocení, zda pociťují strach/disgust z konkrétního druhu zvířete (hada) bez ohledu na jeho reálnou nebezpečnost. Na základě těchto zjištění lze rekonstruovat nejen evoluční relevanci jednotlivých druhů zvířat pro existenci různých emocí, ale i objasnit mechanismus vzniku specifických fobií ze zvířat a případně zhodnotit možnosti kognitivně-behaviorálních terapií. 

 

Příklad preferovaného esteticky preferovaného druhu hada, korálovka Lampropeltis alterna (Colubridae), foto Mgr. Eva Landová, PhD.

Příklad esteticky preferovaného druhu hada, korálovka Lampropeltis alterna (Colubridae), foto RNDr. Eva Landová, PhD.

 

Publikace zcela či částečně dedikované NÚDZ:

 1. Landová, E., Bakhshaliyeva, N., Janovcová, M., Peléšková, Š., Suleymanova, M., Polák, J., ... & Frynta, D. (2018). Association Between Fear and Beauty Evaluation of Snakes: Cross-Cultural Findings. Frontiers in psychology, 9, 333.
 2. Frynta, D., Jančúchová-Lásková, J., Frýdlová, P., & Landová, E. (2018). A comparative study of growth: different body weight trajectories in three species of the genus Eublepharis and their hybrids. Scientific reports, 8, 2658.
 3. Ptáčková, J., Landová, E., Lišková, S., Kuběna, A., & Frynta, D. (2017). Are the aesthetic preferences towards snake species already formed in pre-school aged children?. European Journal of Developmental Psychology, 14, 16-31.
 4. Žampachová B., Landová, E., & Frynta, D. (2017). Methods for measuring mammalian personalities: In which animals and how accurately can we quantify it?. Lynx, series nova, 48.
 5. Šimková, O., Frýdlová, P., Žampachová, B., Frynta, D., & Landová, E. (2017). Development of behavioural profile in the Northern common boa (Boa imperator): Repeatable independent traits or personality?. PloS one, 12, e0177911.
 6. Marhounová, L., Frynta, D., Fuchs, R., & Landová, E. (2017). Object permanence in the food-storing coal tit (Periparus ater) and the non-storing great tit (Parus major): Is the mental representation required?. Journal of Comparative Psychology, 131(2), 115.
 7. Lišková S, Landová E, Frynta D (2015): Human preferences for colorful birds: vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13: 339-359, IF = 1.704
 8. Polák J, Mareš V, Konrád R, Frynta D (2015): Offspring sex ratio in domestic goats: Trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science, 60: 208-215, IF = 0.871
 9. Weiss L, Brandl P, Frynta D (2015): Fear reactions to snakes in naïve mouse lemurs and pig-tailed macaques. Primates 56, Online First, IF = 1.395
 10. Frynta D, Balaďová M, Eliášová B, Lišková S, Landová E (2015): Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats. Current Zoology, 61, Online First, IF = 1.814
 11. Landová, E., Musilová, V., Polák, J.,Sedláčková, K., & Frynta, D. (2016). Antipredatory reaction of the leopard gecko Eublepharis macularius to snake predators. Current Zoology, zow050.
 12. Polák, J., Sedláčková, K., Nácar, D., Landová, E., & Frynta, D. (2016). Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research, 242, 163-168.

 

Další zdroje:

Software Barvocuc 2.0 pro analýzu vizuálních stimulů. Bližší informace / Stáhnout software / Návod

Stránka projektu

 

Přednášky prezentované na konferenci:

 • Frýdlová P., Sedláčková K., Žampachová B., Kurali A., Černý R., Kutílek P., Hybl J., Ebarl M., Landová E., Frynta D., (2017): Srovnávací studie kompenzačních pohybů u žab. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 19)
 • Frynta D., (2017): Etnozoologie a ochrana ohrožených druhů: výzkum u lovců Baka v Kamerunu. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 20)
 • Kverková K., Kocourek M., Frynta D., Němec P. (2017): První pohled na buněčné složení mozků plazů ve srovnání s ostatními amnioty. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 28)
 • Landová E., Rádlová S., Polák J., Sedláčková K., Janovcová M., Tomeček D., Tintěra J., Hlinka J., Frynta D., (2017): Hadi jako evolučně důležité stimuly s afektivním obsahem a visuálně-kognitivní neurální mechanismy, které se účastní jejich zpracování. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 29)
 • Šimková O., Frýdlová P., Žampachová B., Frynta D., Landová E. (2017): Development of Behavioural Profile in the Northern Common Boa (Boa imperator): Repeatable Independent Traits or Personality? In Bryja, J., Horsák, M., Horsáková, V., Řehák, Z., Zukal, J. (eds), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. (pp 199-200)
 • Frynta D., Janovcová M., Lišková S., Landová E. (2016). Emotional attachments humans for reptilian species: interpreting fear of snakes. In: 8th European Conference of Behavioural Biology, Vienna, Austria, 12.-15. July 2016 (pp 27)
 • Janovcová M., Landová E.,  Bakhshaliyeva N.,  Guliyev A., Frynta D. (2016). Vnímaná krása a strach z hadů u lidí ze zemí s rozdílným výskytem nebezpečných druhů. In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 18)
 • Janovcová M., Frynta D., Lišková S., Landová E. (2016). Jak získat vstupenku na novodobou archu Noemovu? In Bryja J., Sedláček F., Fuchs R. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016, (pp 96)
 • Poláková P., Janovcová M., Rádlová S., Frynta D., Landová E. (2016). Zrcadlo, kdo je ze savců nejkrásnější? In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 26)
 • Žampachová B., Kaftanová B., Šimánková H., Landová E., Frynta D. (2016). Exploratory axes in personality of black rats: repeatability and mutual correspondence in open-field and hole-board tests In: 8th European Conference of Behavioural Biology, Vienna, Austria, 12.-15. July 2016 (pp 153)
 • Abramjan A., Bauerová A., Somerová B., Frynta D. (2015). Proč mají tilikvy modrý jazyk? Reflektance povrchu jazyka a jeho vnímání soukmenovci a predátory. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 12)
 • Frýdlová P., Šimková O., Cikánová V., Velenský P., Frynta D. (2015). Útočím, pokud jsem větší: Sledování úvodních fází rituálních soubojů u Varana mangrovového (Varanus indicus). In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 20)
 • Kaftanová B., Frynta D., Voráčková P., Landová E. (2015). Chování tří populací myši domácí (Mus musculus sensu lato) v sérii pěti behaviorálních testů: vliv poddruhové příslušnosti a komenzalismu. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 25)
 • Lišková S., Landová E., Frynta D. (2015). Podle sebe soudím tebe: krása primátů očima člověka. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 30)
 • Marhounová L., Frynta D., Fuchs R., Landová E. (2015). Testování schopnosti „object permanence“ u sýkor. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 31)
 • Žampachová B., Kaftanová B., Šimánková H., Landová E., Frynta D. (2015). Explorační osy personality u krys: opakovatelnost a vzájemný vztah open field testu a hole board testu. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 46)

 

Postery prezentované na konferenci:

 • Abramjan A., Rádlová S., Žampachová B., Landová E., Frynta D., (2017): Role chromatických a achromatických kontrastů v aposematickém zbarvení. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 73)
 • Frynta D., Peléšková Š., Rádlová S., Janovcová M., Landová E. (2017): Lidské preference u obojživelníků: Které vlastnosti činí některé druhy obojživelníků krásnými a jiné odpornými? In Bryja, J., Horsák, M., Horsáková, V., Řehák, Z., Zukal, J. (eds), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. (pp 57-58)
 • Kočková-Amortová E., Janovcová M., Rádlová S., Frynta D., Landová E., (2017): Kočkovité šelmy krásné i obávané. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 53)
 • Landová E., Bakhshaliyeva N., Janovcová M., Guliyev A., Frynta D.(2017): Vnímaná krása a strach z hadů u lidí ze zemí s rozdílným výskytem nebezpečných druhů. In Bryja, J., Horsák, M., Horsáková, V., Řehák, Z., Zukal, J. (eds), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. (pp 120)
 • Landová E, Rádlová S, Polák J, Sedláčková K, Janovcová M, Tomeček D, Tintěra J, Hlinka J, Frynta D. (2017). Not all snakes are alike: fMRI study of the affective response to different snake species. 13th International Conference for Cognitive Neuroscience, 5. - 8. 8., Amsterdam, Nizozemí.
 • Peléšková Š., Frynta D., Rádlová S., Janovcová M., Landová E., (2017): Lidské preference u obojživelníků: které vlastnosti činí některé druhy obojživelníků krásnými a jiné odpornými?. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 59)
 • Polák J., Landová E., Flegr J., Frynta D.(2017): Strach a odpor ze zvířat: analýza různých diagnostických metod. In Bryja, J., Horsák, M., Horsáková, V., Řehák, Z., Zukal, J. (eds), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. (pp 165-166)
 • Rádlová S., Landová E., Polák J., Sedláčková K., Janovcová M., Tomeček D., Tintěra J., Hlinka J., Frynta D., (2017): Není had jako had: fMRI studie afektivní odpovědi na různé druhy hadů. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 62)
 • Sedláčková K., Frynta D., Peléšková Š., Janovcová M., Rádlová S., Polák J., Žampachová B., Landová E., (2017): Jaké emoce vzbuzují hadi - strach nebo znechucení?. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 66)
 • Skalníková P., Frynta D., Abramjan A., Rokyta R., Nekovářová T., (2017): Spontánní preference barev dětí a primátů (makak rhesus) v potravních a nepotravních kontextech – Komparativní studie. In Petrusková, T., Bezděčková, K., Syrová, M., Lindová, J., Linhart, P., Rádlová, S., Senko, T., Vlček, K. (eds), 44. etologická konference ČSEtS Jihlava 2017. Sborník abstraktů z konference 22.- 25.11.2017. (pp 67)
 • Šimánková H., Kaftanová B., Žampachová B., Frynta D.(2017): Adaptace novel object testu pro krysu obecnou (Rattus rattus). In Bryja, J., Horsák, M., Horsáková, V., Řehák, Z., Zukal, J. (eds), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. (pp 199)
 • Nácar D., Landová E., Nekovářová T., Fuchs R. (2016). Alternativní strategie řešení kognitivních úloh u sýkor. In Bryja J., Sedláček F., Fuchs R. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016 (pp 153-154)
 • Poláková P., Janovcová M., Lišková S., Landová E., Frynta D. (2016) Zrcadlo, kdo je ze savců nejkrásnější? aneb Jak se měří krása savců? In Bryja J., Sedláček F., Fuchs R. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016 (pp 176)
 • Žampachová B, Kaftanová B, Šimánková H, Landová E, Frynta D. (2016). Explorační osy personality u krys: opakovatelnost a vzájemný vztah open field testu a hole board testu. In Bryja J., Sedláček F., Fuchs R. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016 (pp 251)
 • Landová E., Bakhshaliyeva N., Janovcová M., Guliyev A., Frynta D. (2016). Evaluation of snakes fear and beauty: Comparing countries with different risk levels of snake bite. In: 8th European Conference of Behavioural Biology, Vienna, Austria, 12.-15. July 2016.
 • Průšová L., Nácar D., Lišková S., Marhounová L., Frynta D. (2016). Who sticks out: coral snakes vs. king snakes, beauty vs. fear. In: 8th European Conference of Behavioural Biology, Vienna, Austria, 12.-15. July 2016.
 • Rejlová M., Landová E., Frynta D., Rokyta R., Nekovářová T. (2016). Numerical competence in rhesus monkeys: More is better? In: 8th European Conference of Behavioural Biology, Vienna, Austria, 12.-15. July 2016.
 • Skalníková P., Frynta D., Abramjan A., Rokyta R., Nekovářová T. (2016). Spontaneous color preferences in rhesus monkeys and humans. In: 8th European Conference of Behavioural Biology, Vienna, Austria, 12.-15. July 2016.
 • Houšková M., Marhounová L., Janská I., Frynta D., Landová E. (2016). Komplexní analýza inter-individuální variability v kognitivním výkonu u holuba domácího (Columba livia). In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 41)
 • Rádlová S., Ptáčková J., Landová E., Kuběna A., Frynta D. (2016). Jsou lidské estetické preference vůči hadům formovány již v předškolním věku? In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 56)
 • Rudolfová V, Antošová E., Petrásek T., Frynta D., Nekovářová T. (2016). Inter-individuální rozdíly v chování laboratorních potkanů. In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 58)
 • Sedláčková K., Fuchs R., Rádlová S., Frynta D. (2016). Kategorizace reálných stimulů lidmi a ptáky. In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 59)
 • Skalníková P., Frynta D., Abramjan A., Rokyta R., Nekovářová T. (2016). Spontánní barevná preference u lidí a non-humánních primátů (Makak rhesus): Srovnávací studie. In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 62)
 • Šimánková H., Frynta D. (2016). Mezioborový výzkum činnosti státního soudu s použitím statistických metod. In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 65)
 • Rejlová M., Landová E., Nekovářová T., Rokyta R. (2016). Numerická kompetence u primátů. In Petrusková, T., Juhás, P., Rádlová, S., Linhart, P., Vlček, K., Olexová, L., Brandlová, K. & Levá, M. (eds.): 43. etologická konference, Nitra, 2016. Sborník abstraktů z konference 2.-5. listopadu 2016 (pp 57)
 • Jančúchová Lásková J., Landová E., Frynta D. (2015). Epigamní chování a jeho role při hybridizaci u dvou druhů gekončíků, Eublepharis angramainyu a E. macularius. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 69)
 • Janovcová M., Landová E., Lišková S., Frynta D. (2015). Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 71)
 • Kocourková Z.,  Kovácsová D., Houšková M., Landová E., Nacár D. (2015). Jednoduchá diskriminace u holuba domácího (Columba livia f. domestica). In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 75)
 • Nácar D., Landová E., Nekovářová T., Fuchs R.(2015). Alternativní strategie řešení kognitivních úloh u sýkor. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 82)
 • Polák J., Frynta D. (2015). Syndrom Indiana Jonese aneb psychologické měření strachu z hadů. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 89)
 • Poláková P., Landová E., Janovcová M., Lišková S., Frynta D. (2015). Není to tak snadné, jak by se zdálo, aneb jak studovat krásu savců? In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 90)
 • Průšová L., Nácar D., Lišková S., Landová E., Frynta D. (2015). Kdo bije do očí: Korálovci vs. korálovky, krása vs. strach. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 92)
 • Rejlová M., Landová E., Nekovářová T., Rokyta R. (2015). Numerické schopnosti makaků (Macaca mulatta). In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 93)
 • Rudolfová V., Antošová E., Petrásek T., Frynta D., Klement D., Valeš K., Stuchlík A., Nekovářová T. (2015). Inter-individuální rozdíly v chování laboratorních potkanů. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 94)
 • Sedláčková K., Fuchs R., Lišková S., Frynta D. (2015). Kategorizace reálných stimulů lidmi a ptáky: výběr klíčových znaků a tvorba konceptů při kategorizaci predátorů. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 95)
 • Skalníková P., Frynta D., Abramjan A., Rokyta R., Nekovářová T. (2015). Spontaneous color preferences in rhesus macaques (Macaca mulatta). In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 97)
 • Šimánková H., Kaftanová B., Žampachová B., Frynta D. (2015). Adaptace novel object testu pro krysu obecnou (Rattus rattus). In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 100)
 • Šimková O., Frýdlová P., Vejvodová T., Průšová L., Frynta D. (2015). Využití tepové a dechové frekvence jako fyziologických korelátů personalitních typů u hroznýšovitých hadů. In Dubcová J., Havlíček J.,  Komárková M., Levá M., Lišková S. & Bartošová J. (eds.): 42. etologická konference, České Budějovice 2015. Sborník abstraktů z konference 4. - 7. listopadu 2015 (pp 101)

Členové skupiny

Janovcová, Markéta, Mgr.
Landová, Eva, RNDr., Ph.D.
Peléšková, Šárka, Mgr.
Polák, Jakub, Mgr. et Mgr., Ph.D.
Rádlová, Silvie, RNDr., Ph.D. (Lišková)
Sedláčková, Kristýna, Mgr. et Mgr.
Štolhoferová, Iveta, Mgr.
Vobrubová, Barbora, Mgr. (Žampachová)
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty