Modelování mozku

Pracovní skupina se zabývá vývojem a aplikací metod pro modelování mozkové aktivity. První oblastí jsou pokročilé statistické metody pro analýzu neurozobrazovacích dat, včetně použití strojového učení, grafově teoretických a informačně teoretických přístupů. Druhou oblastí je vývoj generativní modelů mozkové dynamiky, zejména využití modelů sítí neurálních populací za účelem modelování aktivity funkčních mozkových sítí.

 

Software DIDIFF

autor/programátor: MUDr. Jiří Keller, Ph.D., bližší informace

 

Členové skupiny

Hampejs, Tomáš, Mgr.
Keller, Jiří, MUDr., Ph.D.
Kolenič, Marián, MUDr.
Mareš, Jan, Ing. Mgr.
Pidnebesna, Anna, Mgr.
Škoch, Antonín, MUDr., Bc., Ph.D.
Tomeček, David, Ing.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty