Modelování mozku

Pracovní skupina se zabývá vývojem a aplikací metod pro modelování mozkové aktivity. První oblastí jsou pokročilé statistické metody pro analýzu neurozobrazovacích dat, včetně použití strojového učení, grafově teoretických a informačně teoretických přístupů. Druhou oblastí je vývoj generativní modelů mozkové dynamiky, zejména využití modelů sítí neurálních populací za účelem modelování aktivity funkčních mozkových sítí.

 

Software DIDIFF

autor/programátor: MUDr. Jiří Keller, Ph.D., bližší informace

 

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty