Nové technologie v psychiatrii

Pracovní skupina se zabývá vývojem preventivních programů na bázi informačních technologií.

Druhou činností je infrastrukturní zajištění páteřních studií NUDZ, zaměřených na sběr multimodálních dat (MRI, genetika, neuropsychologie, metabolom) u závažných duševních onemocnění (schizofrenie, bipolární afektivní porucha, OCD).

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty