Nové technologie v psychiatrii

Pracovní skupina se zabývá vývojem preventivních programů na bázi informačních technologií.

Druhou činností je infrastrukturní zajištění páteřních studií NUDZ, zaměřených na sběr multimodálních dat (MRI, genetika, neuropsychologie, metabolom) u závažných duševních onemocnění (schizofrenie, bipolární afektivní porucha, OCD).

Členové skupiny

Alda, Martin, prof., MD, FRCPC
Bečev, Ondřej, Ing.
Buzková, Monika
Čapek, Václav, RNDr., Ph.D.
Fialová, Markéta, MUDr.
Höschl, Cyril, prof. MUDr., DrSc., FRCPsych.
Husová, Jana
Martinec Nováková, Lenka, Mgr., Ph.D.
Navaříková Goláňová, Barbora, Bc.
Novotná, Kateřina
Pichlová, Jitka, Mgr. et Bc.
Renka, Jiří, MUDr.
Těšíková, Tereza
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty