Pokročilé techniky magnetické rezonance

Pracovní skupina pokročilých technik magnetické rezonance se zabývá odlaďováním MR sekvencí pro MRI a fMRI a přípravou stimulačních sekvencí pro fMRI podle požadavků jednotlivých projektů. Skupina také vyvíjí a udržuje vlastní stimulační systém (HW, SW) pro fMRI. Mezi další činnosti skupiny patří zpracování a vyhodnocování MR dat.

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty