Pokročilé techniky magnetické rezonance

Pracovní skupina pokročilých technik magnetické rezonance se zabývá odlaďováním MR sekvencí pro MRI a fMRI a přípravou stimulačních sekvencí pro fMRI podle požadavků jednotlivých projektů. Skupina také vyvíjí a udržuje vlastní stimulační systém (HW, SW) pro fMRI. Mezi další činnosti skupiny patří zpracování a vyhodnocování MR dat.

Členové skupiny

Dvořák, Pavel, Ing.
Ibrahim, Ibrahim, Mgr., Ph.D.
Rydlo, Jan, Ing.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty