Geropsychologie

Nejvýznamější publikace

1. Stepankova, H., Lukavsky, J., Buschkuehl, M., Kopecek, M., Ripova, D., & Jaeggi, S. M. (2014). The malleability of working memory and visuospatial skills: A randomized controlled study in older adults. Developmental Psychology50(4), 1049–1059. IF = 2.934 https://doi.org/10.1037/a0034913

2. Štěpánková, H., Nikolai, T., Lukavský, J., Bezdíček, O., Vrajová, M., & Kopeček, M. (2015). Mini-Mental State Examination – česká normativní studie [Mini-Mental State Examination – Czech normative study]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie78/111(1), 57–63. IF = 0.508

3. Kopecek, M., Stepankova, H., Lukavsky, J., Ripova, D., Nikolai, T., & Bezdicek, O. (2017). Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Normative data for old and very old Czech adults. Applied Neuropsychology: Adult24(1), 23–29. IF = 0.60 https://doi.org/10.1080/23279095.2015.1065261

4. Bezdicek, O., Libon, D. J., Stepankova, H., Panenkova, E., Lukavsky, J., Garrett, K. D., … Kopecek, M. (2014). Development, Validity, and Normative Data Study for the 12-Word Philadelphia Verbal Learning Test [czP(r)VLT-12] Among Older and Very Old Czech Adults. The Clinical Neuropsychologist28(7), 1162–1181.  IF = 0.06 https://doi.org/10.1080/13854046.2014.952666

5. Nikolai, T., Stepankova, H., Kopecek, M., Sulc, Z., Vyhnalek, M., & Bezdicek, O. (2018). The Uniform Data Set Czech version―normative data in older adults from an international perspective. Journal of Alzheimer’s Disease61(3), 1233–1240. IF = 3.476 https://doi.org/10.3233/JAD-170595


Pracovní skupina Geropsychologie se orientuje primárně na výzkumy spojené se zdravým stárnutím. Respondenti našich výzkumných projektů tedy bývají většinou zdravé osoby. Nicméně, dalším zaměřením naší PS je i oblast duševních poruch vyskytujících se ve stáří; a obecně široká gerontologická problematika.

Témata, kterým se v současnosti věnujeme: 

  • neuropsychologické metody - normativní a validační studie mezinárodně uznávaných metod
  • trénink kognitivních funkcí starších osob prostřednictvím počítačů a  jiných moderních technologií
  • kognice odolná proti poklesu daném normálním stárnutím ("superaging")

Software KoKa Verze 2.0 – kalkulátor k převodu hrubých skórů ve vybraných standardních kognitivních testech u osob ve věku 60 a více let na percentily, T- skóry či Z-skóry. Bližší informace >

Pro převody skórů jsou  v SW KoKa použity regresní rovnice, proto se výsledek nemusí vždy přesně shodovat s údaji v tabulkách v článcích, které uvádějí převody pro různá věková pásma. Pro informaci jsou v SW uvedeny i tabulky a rovnice z publikovaných článků v pdf v záložce O programu. Pouze pro MS Windows 7 a vyšší.

KoKa 2.0 je možné stáhnout zdarma ZDE

Seznam publikovaných výstupů z předchozích let ZDE

Další zdroje - metody ke stažení: 

Test Povídka - alternativa k subtestu Logické paměti A, WMS-IIIa ZDE. Informace k testu prezentované na posteru na sjezdu ČSNS 2016 ZDE.

Softwarový nástroj pro automatické vyhodnocení výsledků dosažených v testu PVLT nebo-li czP(r)VLT-12 (Philadelphia Verbal Learning Test). Bližší informace >   Stáhnout SW PVLT > Záznamový arch i s podněty PVLT

RAVLT - revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení dle Bezdíček, O., Štěpánková, H. a Nikolai, T (2014) v rámci NANOK: Instrukce, arch pro administraci a skorování ZDENormy viz: Frydrychová, Z., Kopeček, M., Bezdíček, O., & Štěpánková, H. (2018). České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob. Československá psychologie, 62(4), 330-349.
RAVLT je obsažen v SW KoKa 2.0.

Dotazník subjektivních kognitivních stížností (QPC; Le Questionnaire de Plainte Cognitive) ZDE 
Původně: Thomas-Antérion, C., Honoré-Masson, S., & Laurent, B. (2006). The cognitive complaint interview. Psychogeriatrics, 6, 18–22.
Česká verze: Markova, H., Andel, R., Stepankova, H., Kopecek, M., Nikolai, T., Hort, J., … Vyhnalek, M. (2017). Subjective Cognitive Complaints in Cognitively Healthy Older Adults and Their Relationship to Cognitive Performance and Depressive Symptoms. Journal of Alzheimer’s Disease, 59(3), 871–881. https://doi.org/10.3233/JAD-160970

Montrealský kognitivní test (MoCA). Instruktážní video - administrace, skórování, popis testu.
Autoři: Hana Štěpánková, Ondřej Bezdíček, Tomáš Nikolai, Bohuš Získal, Miloslav Kopeček. - Instruktážní video (youtube)
Instruktážní video (mp4)

Upřímně děkujeme za spolupráci všem účastníkům výzkumů i našim kolegům.

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty