Psychometrické studie

Cíle pracovní skupiny

•    vývoj a adaptace výzkumných nástrojů pro epidemiologický výzkum;

•    ověřování psychometrických vlastností screeningových dotazníků používaných pro stanovení rizikového a škodlivého užívání návykových látek;

•    metodologická podpora výzkumu ve všech pracovních skupinách výzkumného programu.

 

Členové skupiny

Dvořáková, Zuzana, Mgr.
Tišanská, Lýdie, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty