Translační neurofyziologie

Pracovní skupina se věnuje neurofyziologickému výzkumu neuropsychiatrických poruch. Aktuálně jsme zaměřeni především na modely onemocnění psychotického okruhu, v plánu jsou výzkumy zaměřené na modely deprese a epilepsie. Již z názvu vyplývá, že jedním z hlavních záměrů je srovnatelnost dat z animálních výzkumů s daty humánními, tedy translační přístup. Z toho důvodu v animálních modelech pracujeme s multikanálovým záznamem a snažíme se implementovat stejné postupy pokročilé analýzy záznamu. V rámci výzkumu bude v letošním roce zahájena i registrace záznamu pomocí telemetrie a kombinace multikanálového záznamu u zvířat s vnořenými elektrodami. V humánních experimentech je od letošního roku plánováno zahájení registrace 256 kanálového EEG. Většina experimentů je především orientována na farmako-EEG, tedy ovlivnění EEG pomocí nejrůznějších farmak (např. akutní farmakologický modely psychózy a jeho farmakologické ovlivnění).

Aktuálně řešená a plánovaná témata jsou:

1)      Srovnání  serotonergních modelů psychóz u lidí a u zvířat - EEG změny indukované podáním psilocybinu lidským dobrovolníkům a změny indukované psychedeliky (psilocin, mezkalin, LSD, 2C-B, DOB) v animálním modelu

2)      Srovnání  glutamátergních modelů psychóz u lidí a u zvířat - EEG změny indukované podáním ketaminu lidským dobrovolníkům a změny indukované NMDA anagonisty (ketamin, MK-801. fencyklidin) v animálním modelu

3)      Srovnání účinků kanabisu/kanabinoidů  u lidských dobrovolníků a u zvířat z hlediska EEG

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty