Translační neurofyziologie

Pracovní skupina se věnuje neurofyziologickému výzkumu neuropsychiatrických poruch. Aktuálně jsme zaměřeni především na modely onemocnění psychotického okruhu, v plánu jsou výzkumy zaměřené na modely deprese a epilepsie. Již z názvu vyplývá, že jedním z hlavních záměrů je srovnatelnost dat z animálních výzkumů s daty humánními, tedy translační přístup. Z toho důvodu v animálních modelech pracujeme s multikanálovým záznamem a snažíme se implementovat stejné postupy pokročilé analýzy záznamu. V rámci výzkumu bude v letošním roce zahájena i registrace záznamu pomocí telemetrie a kombinace multikanálového záznamu u zvířat s vnořenými elektrodami. V humánních experimentech je od letošního roku plánováno zahájení registrace 256 kanálového EEG. Většina experimentů je především orientována na farmako-EEG, tedy ovlivnění EEG pomocí nejrůznějších farmak (např. akutní farmakologický modely psychózy a jeho farmakologické ovlivnění).

Aktuálně řešená a plánovaná témata jsou:

1)      Srovnání  serotonergních modelů psychóz u lidí a u zvířat - EEG změny indukované podáním psilocybinu lidským dobrovolníkům a změny indukované psychedeliky (psilocin, mezkalin, LSD, 2C-B, DOB) v animálním modelu

2)      Srovnání  glutamátergních modelů psychóz u lidí a u zvířat - EEG změny indukované podáním ketaminu lidským dobrovolníkům a změny indukované NMDA anagonisty (ketamin, MK-801. fencyklidin) v animálním modelu

3)      Srovnání účinků kanabisu/kanabinoidů  u lidských dobrovolníků a u zvířat z hlediska EEG

Členové skupiny

Césarová, Eva, Bc.
Danielová, Dominika, MUDr.
Dvořáková, Zuzana, Mgr.
Griskova-Bulanova, Inga, Prof., PhD.
Hájková, Kateřina, Ing.
Horsley, Rachel, Dr., BSc. (Hons), PG Cert, PhD, C Psychol, fHEA
Kolářová, Markéta (Lichnovská)
Korčák, Jakub, MUDr.
Kuchař, Martin, Ing., Ph.D.
Mikšátková, Petra, PharmDr.
Rak, Jakub, Ing., Ph.D.
Tylš, Filip, MUDr., Ph.D.
Viktorin, Vojtěch, Mgr.
Zach, Peter, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty