Vývojová a sociální percepce

Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, kognice a osobnosti nejen z evoluční perspektivy, ale i historicko-teoretickými aspekty věd o chování.

Více informací o našem týmu lze nalézt také na:

http://web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/index.php/cz/

Členové skupiny

Fialová, Jitka, Mgr., Ph.D.
Flegr, Jaroslav, prof. RNDr., CSc.
Schwambergová, Dagmar, Mgr.
Slámová, Žaneta, Mgr.
Stella, David, Mgr., MSc.
Šebesta, Pavel, Mgr.
Štěrbová, Zuzana, Mgr.
Třebický, Vít, Mgr., Ph.D.
Tureček, Petr, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty