Výzkum psychiatrické komorbidity

Hlavní cíle

  • zjišťovat výskyt psychiatrické komorbidity u pacientů se závislostní poruchou a sledovat dopad psychiatrické komorbidity na průběh poruchy a léčebný výsledek;

  • věnovat pozornost postupům diferenciální diagnostiky přítomnosti komorbidních poruch a léčebným postupům reflektujícím potřeby pacientů s duální diagnózou.

 

Členové skupiny

Csémy, Ladislav, PhDr.
Dvořáková, Zuzana, Mgr.
Pitoňák, Michal, RNDr., Ph.D.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty