Mgr. Aneta Petrušková
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 221
e-mail: aneta.petruskova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2012 - 2015: Bakalářské studium Lékařské genetiky a molekulární diagnostiky, Masarykova univerzita, Brno
2015 - 2016: Studijní pobyt Erasmus+, zaměření na molekulární biologii a neurobiologii, University of Helsinki
2015 - 2018: Magisterské studium Lékařské genetiky a molekulární diagnostiky, Masarykova univerzita, Brno
2016 - 2016: Stáž - Effect of AAV-mediated overexpression of α-pro-GDNF and β pro-GDNF on TH- and DAT- expression in the rat striatum, Airavaara Lab, University of Helsinki
2016 - 2018: Stáž - Mechanisms underlying axonal transport of Amyloid Precursor Protein, Translational Neuroscience and Aging Program, FNUSA-ICRC, Brno

Bakalářská disertační práce

2015: Fenotyp neurálních kmenových buněk a buněk neurální lišty

Magisterská diplomová práce

2018: Mechanisms underlying axonal transport of Amyloid Precursor Protein
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty