Prof. Saak Victor Ovsepian, M.D., Ph.D.
vedoucí výzkumného programu
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 242
e-mail: Saak.Ovsepian@nudz.cz
curriculum vitae


Vybrané publikace

Ovsepian SV et al., Advances in Optoacoustic Neurotomography of Animal Models. Trends Biotechnol. 2019 pii:S0167-7799(19)30186-6. doi: 10.1016/j.tibtech.2019.07.012. IF=13.7

Olefir I et al. Spatial and spectral mapping and decomposition of neural dynamics and organization of the mouse brain with multispectral optoacoustic tomography. Cell Reports. 2019 Mar 5;26(10)2833-2846. doi: 10.1016/j.celrep.2019.02.020. IF=8.3  

Ovsepian SV. Dark matter of the brain. Brain Structure and Function. 2019 Jan 18. doi: 10.1007/s00429-019-01835-7. IF=4.3

Ovsepian SV et al. Synaptic vesicle cycle and Aβ: biting the hand that feeds. Alzheimer’s and Dementia, 2018. doi: 10.1016/j.jalz.2018.01.011; 2018. IF=13.2 

Ovsepian SV et al., Neurobiology and therapeutic applications of neurotoxins targeting transmitter release. Pharmacol Ther. 2018. doi: 10.1016/j.pharmthera.2018.08.016. IF=12.2

Ovsepian SV et al. Pushing the boundaries of neuroimaging with optoacoustics. Neuron 2017. doi: 10.1016/j.neuron.2017; IF 14.1

Ovsepian SV et al.  Ambient glutamate promotes paroxysmal hyperactivity in cortical pyramidal cells at amyloid plaques via presynaptic mGluR1 receptors. Cerebral Cortex, 2017. doi: 10.1093/cercor/bhw267. IF: 8.2

Ovsepian SV et al. Circumventing Brain Barriers: Nanovehicles for Retro-axonal Therapeutic Delivery. Trends in Mol. Medicine 2016; doi:10.1016/j.molmed.2016.09.004. IF: 10.8

Ovsepian SV et al. Distinctive role of KV1.1 subunit in the biology and functions of low threshold KV1 channels with implications for neurological disease. Pharmacol Ther. 2016, doi: 10.1016/j.pharmthera.2016.01.005. IF: 11.1

Willem M et al. η-Secretase processing of APP inhibits neuronal activity in the hippocampus. Nature, 2015 Doi:10.1038 / 14864. IF: 38.1

Ovsepian SV et al. Cholinergic Mechanisms in the Cerebral Cortex: Beyond Synaptic Transmission. Neuroscientist, 2015. doi: 10.1177/1073858415588264. IF: 7.4

Ovsepian SV et al. Pharmacological inhibition of BACE1 can impair dendritic spine formation and synaptic plasticity and lead to a specific cognitive deficit. Biol. Psychiatry, 2014. doi: 10.1016/j.biopsych.2014.10.013. IF: 11.2

Ochs S et al. Loss of neuronal GSK3 beta reduces dendritic spine stability and alters synaptic transmission via beta-catenin. Mol. Psychiatry, 2014.  doi: 10.1038/mp.2014.55. IF: 14.4

Neuner J et al. Pathological α-synuclein impairs adult-born granule cell development and functional integration in the olfactory bulb. Nature Comm. 2014. doi: 10.1038/ncomms4915. IF: 11.3

Ovsepian SV & Dolly JO. Dendritic SNAREs add a new twist to the old neuron theory. Proc. Nat. Acad. Sci. 2011, doi: 10.1073/pnas.1017235108. IF: 9.4

Odborná příprava a praxe

1999 - 2003: Ph.D. studium, Ústav fyziologie a biochemie mozku, Petrohrad, Ruská federace
2003 - 2005: Post-doktorská pozice, katedra farmakologie a terapeutiky (the Department of Pharmacology & Therapeutics), Trinity College Dublin Institute of Neuroscience, Dublin, Irská republika
2005 - 2008: Vědecký pracovník, Centrum pro molekulární a behaviorální neurovědy (CMBN), Státní univerzita v New Jersey Rutgers, Newark, New Jersey, USA
2008 - 2012: Vedoucí výzkumné skupiny, Mezinárodní centrum pro neuroterapii (ICNT), Dublin City University, Irská republika
2008 - 2012: Vědecký pracovník, Irská vědecká nadace (SFI); zakládající ředitel, Národní základní zobrazovací pracoviště (NCIF) v Mezinárodním centru pro neuroterapii (ICNT), Irská republika
2012 - 2015: Senior Investigator, ředitel elektrofyziologie, DZNE Mnichov & Centrum neuropatologie a prionového výzkumu na Mnichovské univerzitě (LMU), Německo
2013 - 2018: Profesor, Mezinárodní centrum pro neuroterapii (ICNT), Dublin City University, Irská republika
2015 - 2018: Vedoucí oboru neurověd, IBMI/HMGU a Katedra biologického zobrazování (CBI), Technická univerzita v Mnichově, Mnichov, Německo
2018 - 2018: Pomocný výzkumný pracovník, obor neurovědy, Ústav biologického a lékařského zobrazování (imaging), Helmholtz centrum Mnichov, Německo
2018 - 2018: Vedoucí výzkumného programu – experimentální neurobiologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

Pedagogická činnost

2008 - 2012: Cílení a axonální podávání terapeutik do centrální nervové soustavy
2008 - 2012: Série přednášek PRTLI4 (Program for Researche in Thrid Level Institutions Cycle4): molekulární biologie synapsí a neuronů. Fyziologie a farmakologie iontových kanálů a jejich onemocnění
2009 - 2016: Přednášky a semináře letní školy: způsoby a formy současného biomedicínského zobrazování
2015 - 2018: Úvod do neurobiologie a synaptické fyziologie. Synaptická fyziologie, dospělá neurogeneze a neurodegenerativní onemocnění

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty