Prof. Saak Victor Ovsepian, M.D., Ph.D.
vedoucí výzkumného programu
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 242
e-mail: Saak.Ovsepian@nudz.cz
curriculum vitae


Vybrané publikace

O’Leary V.B. & Ovsepian S.V., Severe acute respiratory syndrome coronovirus 2 (SARS-CoV-1). Trends Genet. 2020 Aug 26:S0168-9525(20)30228-6. doi: 10.1016/j.tig.2020.08.014. IF=11.6

Ovsepian SV et al., The ups and downs of BACE1: walking a fine line between neurocognitive and other psychiatric symptoms of Alzheimer's disease. Neuroscientist. 2020 Jul 25:1073858420940943. doi: 10.1177/107385842094943. IF=7.4

Ovsepian SV et al., Advances in Optoacoustic Neurotomography of Animal Models. Trends Biotechnol. 2019 pii:S0167-7799(19)30186-6. doi: 10.1016/j.tibtech.2019.07.012. IF=13.7

Olefir I et al., Spatial and spectral mapping and decomposition of neural dynamics and organization of the mouse brain with multispectral optoacoustic tomography. Cell Reports. 2019 Mar 5;26(10)2833-2846. doi: 10.1016/j.celrep.2019.02.020. IF=8.3  

Ovsepian SV. Dark matter of the brain. Brain Structure and Function. 2019 Jan 18. doi: 10.1007/s00429-019-01835-7. IF=4.3

Ovsepian SV et al. Synaptic vesicle cycle and Aβ: biting the hand that feeds. Alzheimer’s and Dementia, 2018. doi: 10.1016/j.jalz.2018.01.011; 2018. IF=13.2 

Ovsepian SV et al., Neurobiology and therapeutic applications of neurotoxins targeting transmitter release. Pharmacol Ther. 2018. doi: 10.1016/j.pharmthera.2018.08.016. IF=12.2

Ovsepian SV et al. Pushing the boundaries of neuroimaging with optoacoustics. Neuron 2017. doi: 10.1016/j.neuron.2017; IF 14.1

Ovsepian SV et al.  Ambient glutamate promotes paroxysmal hyperactivity in cortical pyramidal cells at amyloid plaques via presynaptic mGluR1 receptors. Cerebral Cortex, 2017. doi: 10.1093/cercor/bhw267. IF: 8.2

Ovsepian SV et al. Circumventing Brain Barriers: Nanovehicles for Retro-axonal Therapeutic Delivery. Trends in Mol. Medicine 2016; doi:10.1016/j.molmed.2016.09.004. IF: 10.8

Ovsepian SV et al. Distinctive role of KV1.1 subunit in the biology and functions of low threshold KV1 channels with implications for neurological disease. Pharmacol Ther. 2016, doi: 10.1016/j.pharmthera.2016.01.005. IF: 11.1

Willem M et al. η-Secretase processing of APP inhibits neuronal activity in the hippocampus. Nature, 2015 Doi:10.1038 / 14864. IF: 38.1

Ovsepian SV et al. Cholinergic Mechanisms in the Cerebral Cortex: Beyond Synaptic Transmission. Neuroscientist, 2015. doi: 10.1177/1073858415588264. IF: 7.4

Ovsepian SV et al. Pharmacological inhibition of BACE1 can impair dendritic spine formation and synaptic plasticity and lead to a specific cognitive deficit. Biol. Psychiatry, 2014. doi: 10.1016/j.biopsych.2014.10.013. IF: 11.2

Ochs S et al. Loss of neuronal GSK3 beta reduces dendritic spine stability and alters synaptic transmission via beta-catenin. Mol. Psychiatry, 2014.  doi: 10.1038/mp.2014.55. IF: 14.4

Neuner J et al. Pathological α-synuclein impairs adult-born granule cell development and functional integration in the olfactory bulb. Nature Comm. 2014. doi: 10.1038/ncomms4915. IF: 11.3

Ovsepian SV & Dolly JO. Dendritic SNAREs add a new twist to the old neuron theory. Proc. Nat. Acad. Sci. 2011, doi: 10.1073/pnas.1017235108. IF: 9.4

Odborná příprava a praxe

1999 - 2003: Ph.D. studium, Ústav fyziologie a biochemie mozku, Petrohrad, Ruská federace
2003 - 2005: Post-doktorská pozice, katedra farmakologie a terapeutiky (the Department of Pharmacology & Therapeutics), Trinity College Dublin Institute of Neuroscience, Dublin, Irská republika
2005 - 2008: Vědecký pracovník, Centrum pro molekulární a behaviorální neurovědy (CMBN), Státní univerzita v New Jersey Rutgers, Newark, New Jersey, USA
2008 - 2012: Vedoucí výzkumné skupiny, Mezinárodní centrum pro neuroterapii (ICNT), Dublin City University, Irská republika
2008 - 2012: Vědecký pracovník, Irská vědecká nadace (SFI); zakládající ředitel, Národní základní zobrazovací pracoviště (NCIF) v Mezinárodním centru pro neuroterapii (ICNT), Irská republika
2012 - 2015: Senior Investigator, ředitel elektrofyziologie, DZNE Mnichov & Centrum neuropatologie a prionového výzkumu na Mnichovské univerzitě (LMU), Německo
2013 - 2018: Profesor, Mezinárodní centrum pro neuroterapii (ICNT), Dublin City University, Irská republika
2015 - 2018: Vedoucí oboru neurověd, IBMI/HMGU a Katedra biologického zobrazování (CBI), Technická univerzita v Mnichově, Mnichov, Německo
2018 - 2018: Pomocný výzkumný pracovník, obor neurovědy, Ústav biologického a lékařského zobrazování (imaging), Helmholtz centrum Mnichov, Německo
2018 - 2018: Vedoucí výzkumného programu – experimentální neurobiologie, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

Pedagogická činnost

2008 - 2012: Cílení a axonální podávání terapeutik do centrální nervové soustavy
2008 - 2012: Série přednášek PRTLI4 (Program for Researche in Thrid Level Institutions Cycle4): molekulární biologie synapsí a neuronů. Fyziologie a farmakologie iontových kanálů a jejich onemocnění
2009 - 2016: Přednášky a semináře letní školy: způsoby a formy současného biomedicínského zobrazování
2015 - 2018: Úvod do neurobiologie a synaptické fyziologie. Synaptická fyziologie, dospělá neurogeneze a neurodegenerativní onemocnění

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty