Karolína Knížková, MSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 227
e-mail: Karolina.Knizkova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2013 - 2017: University of New York in Prague / Empire State College, obor psychologie (Bc.)
2017 - 2018: Maastricht University, obor zdravotnická a sociální psychologie (MSc.)
2020 - dosud: Doktorské studium: Lékařská psychologie a psychopatologie, 1. LF UK

Magisterská diplomová práce

2017 - 2018: The Effect of Cognitive Flexibility on Relationship Between Mindfulness Meditation and Pain Experience / Recovery from Pain

Specializace

2020 - dosud: Psychoterapeutický výcvik v KBT terapii
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty