Bc. Erika Petránová
postgraduální student
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2019 - dosud
e-mail: erika.petranova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2015 - 2018: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Bakalářský program: Biologie
2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka, zaměření Neurobiologie

Členství v profesních organizacích

2019 - dosud: European Brain and Behavior Society

Bakalářská disertační práce

2018: Neuronální mechanismy spánkové konsolidace paměti pro behaviorální epizody
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty