Bc. Erika Petránová
pregraduální student
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2019 - dosud
telefon: (+420) 283 088 209
e-mail: erika.petranova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2015 - 2018: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Bakalářský program: Biologie
2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka, zaměření Neurobiologie

Členství v profesních organizacích

2019 - dosud: European Brain and Behavior Society

Bakalářská disertační práce

2018: Neuronální mechanismy spánkové konsolidace paměti pro behaviorální epizody
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty