RNDr. Marie Kuklová
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
v instituci:  2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 445
e-mail: marie.kuklova@nudz.cz


Marie Kuklová pracuje v NUDZ na pozici výzkumného pracovníka a specialisty VIZDOM.

V rámci projektu, který se zabývá včasnými intervencemi u závažných duševních onemocnění, má na starosti kontrolu sběru dat a tvorbu deskriptivních statistik. V rámci výzkumné činnosti se věnuje zpracování dat z epidemiologické studie zaměřené na prevalence duševního onemocnění v ČR. Kromě toho se zajímá o souvislost mezi vzděláním a duševním onemocněním v kontextu sociodemografických, sociálních a zdravotně rizikových faktorů.

ORCID

Odborná příprava a praxe

2014 - 2017: Bakalářské studium – Veřejné zdravotnictví, Univerzita Karlova, Praha
2017 - 2020: Magisterské studium – Sociální epidemiologie, Univerzita Karlova, Praha
2021 - 2021: Státní rigorózní zkouška – Sociální epidemiologie, Univerzita Karlova, Praha

Získaná ocenění

2020 - 2020: 1. místo v soutěži České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci v kategorii diplomové práce

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty