Bc. Leona Plášilová
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2019 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: leona.plasilova@nudz.cz


2020 - 2022 - Grantová agentura UK (GAUK): Sexuální komunikace mezi dětmi a dospělými na internetu: návrh typologie pachatelů a doporučení pro vývoj algoritmů predikujících rizikovou komunikaci

2020 - Specifický vysokoškolský výzkum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (SVV-ADAKIN): Partnerské a sexuální násilí v době pandemie covid-19

2020 - I-SHARE (International Sexual Health And REproductive Health), studying impact of the COVID-19 crisis on sexual and reproductive health

2020 - Tuzemské a mezinárodní výzkumy "Láska a sex za časů koronaviru"

2019 - Studentské vědecké stipendium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za projekt "Socio-sexuální vývoj u pubescentních a adolescentních dívek v kontextu sociálních sítí"

 

Odborná příprava a praxe

2017 - 2021: Magisterské studium oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
2018 - 2018: Psychologická stáž na klinice dětské chirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole
2018 - 2019: Psychologická stáž na klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
2019 - 2019: Kurz Introduction to R for Data Science (edX)
2019 - 2019: Psychologická stáž v SOS centru Diakonie ČCE a SKP v Praze
2019 - 2019: Psychologická stáž na oddělení spánkové medicíny v Národním ústavu duševního zdraví
2020 - 2020: Vzdělávací seminář s doc. PhDr. Janem Kožnarem: Psychologie a patologie lidské sexuality I.; II
2021 - 2021: Kurz Motivační rozhovory (40 výukových hodin)
2021 - 2021: Výcvik v chatové krizové intervenci (Linka bezpečí)
2021 - dosud: Pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii

Členství v profesních organizacích

2020 - 2021: Česká společnost pro sexuální medicínu
2021 - 2021: The Society for the Scientific Study of Sexuality

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty