Bc. Leona Plášilová
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2019 - dosud
e-mail: leona.plasilova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2018 - 2018: Stáž na klinice dětské chirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole
2018 - 2019: Stáž na klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
2019 - 2019: Kurz Introduction to R for Data Science (edX)
2019 - 2019: Stáž v SOS centru Diakonie ČCE a SKP v Praze
2019 - 2019: Stáž na oddělení spánkové medicíny v Národním ústavu duševního zdraví
2020 - 2020: Vzdělávací seminář s doc. PhDr. Janem Kožnarem: Psychologie a patologie lidské sexuality I.; II

Bakalářská disertační práce

2019 - 2020: Sebeprezentační chování pubescentních a adolescentních dívek na sociálních sítích (analýza neverbálního chování z fotografií)

Získaná ocenění

2019 - 2020: Studentské vědecké stipendium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za projekt "Socio-sexuální vývoj u pubescentních a adolescentních dívek v kontextu sociálních sítí"
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty