Ing. Markéta Končická, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2019 - dosud
telefon: (+420) 283 088 228
e-mail: marketa.koncicka@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

2010 - 2013: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
2013 - 2015: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Studijní program: Reprodukční biotechnologie
2015 - 2019: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní program: Vývojová a buněčná biologie, UZFG, Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk.

Magisterská diplomová práce

2013 - 2015: Úloha 4E-BP1 v regulaci cap-dependentní translace v savčím oocytu

Disertační práce

2019: Role a regulace jaderné membrány během meiotického zrání savčího oocytu

Publikace

Nejdůležitější publikace

JANSOVA, D., TETKOVA, A., KONČICKÁ, M., KUBELKA, M., SUSOR, A. Localization of RNA and translation in the mammalian oocyte and embryo. PLoS One. 2018, 13(3), "e0192544". ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0192544. IF 2.776.

KONČICKÁ, M., TETKOVA, A., JANSOVA, D., DEL LLANO, E., GAHUROVA, L., KRACMAROVA, J., POKESOVA, S., MASEK, T., POSPISEK, M., BRUCE, AW., KUBELKA, M., SUSOR, A. Increased Expression of Maturation Promoting Factor Components Speeds Up Meiosis in Oocytes from Aged Females. International Journal of Molecular Sciences. 2018, 19(9), 2841. ISSN 1661-6596. DOI: 10.3390/ijms19092841. IF 4.183.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty