prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, odborný supervizor, koordinátor výuky, pedagog 3. LF UK
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
v instituci:  1992 - dosud
telefon: (+420) 283 088 403
e-mail: lucie.bankovska@nudz.cz
curriculum vitae


prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

působí na 3. lékařské fakultě UK nepřetržitě od roku 1993. V současné době vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii, vede Oddělení lékařské psychologie a plní roli proděkanky pro vnější záležitosti, rozvoj akademické obce a sociální záležitosti.  Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví na pozici výzkumníka-seniora.

Lucie Bankovská Motlová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala postgraduální studium psychiatrie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dvouletý vzdělávací program na University of California Berkeley, USA. Získala specializace v oborech psychiatrie a systematická psychoterapie. Publikovala desítky odborných článků v českém i zahraničním tisku. Je autorkou monografií Schizofrenie (neurobiologie, klinický obraz, terapie), Citový mozek (obě spolu s Františkem Koukolíkem) a Schizofrenie, jak předejít relapsu, aneb terapie pro 21. století (spolu s Filipem Španielem). Je spoluautorkou a odbornou garantkou programů oceněných Vondráčkovou cenou: PREDUKA (Preventivně edukační program proti relapsu psychózy; 2007),  ITAREPS (Program prevence relapsu schizofrenie s pomocí informačních technologií; 2008), Program pro dobré zdraví (2009) a Kuchařka pro nemocné psychózou a KOUZLA (Koučováním za lepší adherenci; 2010). V akademickém roce 2012/2013 byla v anketě Syllabova křída vyhlášena nejoblíbenějším pedagogem 4. ročníku magisterského studia. 

Předmětem klinického i výzkumného zájmu Lucie Bankovské Motlové jsou rodinné psychoedukační programy a další psychosociální intervence určené pacientům s psychotickým onemocněním, jejichž cílem je zlepšit prognózu schizofrenního onemocnění.  V současnosti se zabývá tématem  destigmatizace duševně nemocných. 

Získaná ocenění

2013: "Syllabova křída" za nejoblíbenějšího pedagoga 4. ročníku magisterského studia medicíny

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty