PhDr. Hana Georgi, Ph.D. (Štěpánková)
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2005 - dosud
telefon: (+420) 283 088 240
e-mail: hana.georgi@nudz.cz
curriculum vitae


Výzkumný pracovník, psycholog orientující se na interdisciplinární otázky stárnutí a staršího věku. S klinickými pracovištěmi dalších institucí spolupracuji na projektech souvisejících s neurodegenerativními onemocněními vyššího věku. Věnuji se i tématům zdravého stárnutí, a to především v rámci neuropsychologie.

Propaguji obor geropsychologie mezi odbornou i laickou veřejností formou osvětových a vzdělávacích akcí a publikací. Jsem zásupcem Českomoravské psychologické společnosti v Standing Committee on GeroPsychology při European Federation of Psychologists' Associations.

 

 

Zájmy

Psychologie stárnutí a stáří; kognitivní funkce; kognitivní trénink; pracovní paměť.

Odborná příprava a praxe

2003 - 2009: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie
2005 - 2014: Psychiatrické centrum Praha
2015 - dosud: Národní ústav duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

2007 - dosud: Českomoravská psychologická společnost

Disertační práce

2010 - 2014: Vliv tréninku pracovní paměti na fluidní inteligenci u mladších seniorů

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠTĚPÁNKOVÁ, H., LUKAVSKÝ, J., BUSCHKUEHL, J., KOPEČEK, M., ŘÍPOVÁ, D., JAEGGI, S. The malleability of working memory and visuospatial skills: a randomized controlled study in older adults. Developmental Psychology. 2014, 50(4), 1049-1059. ISSN 0012-1649. DOI: 10.1037/a0034913. IF 4.141.

ŠTĚPÁNKOVÁ, H., NIKOLAI, T., LUKAVSKÝ, J., BEZDÍČEK, O., VRAJOVÁ, M., KOPEČEK, M. Mini-Mental State Examination - česká normativní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015, 78(1), 57-63. ISSN 1210-7859. IF 0.209.

SMOLÍK, F., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., VYHNÁLEK, M., NIKOLAI, T., HORÁKOVÁ, K., MATĚJKA, Š. Propositional density in spoken and written language of Czech-speaking patients with mild cognitive impairment. Journal of Speech Language and Hearing Research. 2016, 59(6), 1461-1470. ISSN 1558-9102. DOI: 10.1044/2016_JSLHR-L-15-0301. IF 1.526.

BEZDÍČEK, O., LIBON, DJ., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., PANENKOVÁ, E., LUKAVSKÝ, J., GARRETT, KD., LAMAR, M., PRICE, CC., KOPEČEK, M. Development, validity, and normative data study for the 12-word Philadelphia verbal learning test [czP(r)VLT-12] among older and very old Czech adults. Clinical Neuropsychologist. 2014, 28(7), 1162-1181. ISSN 1385-4046. DOI: 10.1080/13854046.2014.952666. IF 1.719.

KOPEČEK, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., LUKAVSKÝ, J., ŘÍPOVÁ, D., NIKOLAI, T., BEZDÍČEK, O. Montreal cognitive assessment (MoCA): normative data for old and very old Czech adults. Applied Neuropsychology - Adult. 2017, 24(1), 23-29. ISSN 2327-9095. DOI: 10.1080/23279095.2015.1065261. IF 0.694.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání


FotogalerieEva Kozderková - hvězda n-back tréninku sdílí své zkušenosti

Eva Kozderková - rekord v n-back
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty