PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
výzkumný pracovník, vedoucí výzkumného programu, pedagog 3. LF UK
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  2006 - dosud
telefon: (+420) 283 088 474
e-mail: jana.koprivova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

1997 - 2004: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - jednooborová psychologie (Mgr.)
2003 - 2003: Université Paul Valéry v Montpellier III ve spolupráci s Université Montpellier I, Francie – studijní pobyt a účast při výzkumu nemotorických funkcí mozečku
2004 - 2006: Středisko pro výběr personálu Armády České republiky – psychologická diagnostika
2005 - 2005: Filozofická fakulta UK, Praha – státní rigorózní zkouška z klinické psychologie, teoretických a metodologických základů aplikovaných oborů (PhDr.)
2006 - 2006: Certifikovaný kurz „Metoda EEG biofeedback pro profesionály“, EEG biofeedback institut, Praha
2006 - 2012: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha - postgraduální studium Neurověd (Ph.D.)
dosud - 2006: Psychiatrické centrum Praha - vědecký pracovník, psycholog

Členství v profesních organizacích

2007 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)
2008 - dosud: International Pharmaco EEG Society (IPEG)
2010 - 2012: International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)

Magisterská diplomová práce

1997 - 2004: Psychorytmy a biorytmy

Získaná ocenění

2009 - 2009: ISNR student travel awardee – cena za studentskou přednášku na výroční konferenci Mezinárodní společnosti pro neurofeedback a výzkum (International Society for Neurofeedback and Research, ISNR), Indianapolis
2009 - 2009: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší přednášku v sekci Nový výzkum na 51. psychofarmakologické konferenci, Lázně Jeseník
2013 - 2013: Bolzanova cena v kategorii lékařské. Functional-imaging and electrophysiologcal correlates of obsessive compulsive disorder and their potential use in neurofeedback intervention (disertační práce)

Disertační práce

2006 - 2012: Funkčně-zobrazovací a elektrofyziologické koreláty obsedantně-kompulzivní poruchy a jejich potenciální využití v léčbě pomocí neurofeedbacku

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty