Mgr. Jana Šírová
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2010 - dosud
telefon: (+420) 283 088 232
mobil: (+420) 734 735 962
e-mail: jana.sirova@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

2005 - 2009: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Biologie, titul: Bc.
2009 - 2011: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor: Fyziologie živočichů, titul: Mgr.
2010 - dosud: Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku, funkce: PhD student a Výzkumný a vývojový pracovník
2011 - dosud: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, obor: Neurovědy, Postgraduální studium (školitel Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D., email: kristofikova@pcp.lf3.cuni.cz)

Členství v profesních organizacích

2011 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnosti

Bakalářská disertační práce

2005 - 2009: Hepatitida typu C a možnosti její léčby.

Magisterská diplomová práce

2009 - 2011: Interakce serotoninových 1A receptorů s N-methyl-Daspartátovým receptorem:Význam v léčbě a patofyziologii schizofrenie

Získaná ocenění

2012 - 2012: Cena za nejlepší poster (54. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník 2012). Puskarčíková J., Vrajová M. Účinek agonisty serotoninových 1A receptorů tandospironu na expresi N-methyl-D-aspartátových receptorů a na kognitivní funkce u potkana
2013 - 2013: Výhra v soutěži pořádané Alzheimer nadačním fondem o cestovní grant v hodnotě 50 000,- na: The 11th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases, 6–10/3/2013 Florencie, Itálie

Disertační práce

2011: Sexualní rozdíly v mozku potkana po prenatální a postnatální aplikaci metamfetaminu

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty