Mgr. Karolína Vlčková (Horáková)
postgraduální student
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 241
mobil: (+420) 723 439 064
e-mail: karolina.horakova@nudz.cz
curriculum vitae


Výzkumný pracovník, orientující se na interdisciplinární otázky stárnutí a paliativní péče. S klinickými pracovištěmi dalších institucí spolupracuje na projektech souvisejících s neurodegenerativními onemocněními vyššího věku. Věnuje se i tématům zdravého stárnutí, a to především v rámci neuropsychologie a také paliativní medicíny. Podílí se na přípravě osvětových a vzdělávacích akcí a publikací z oblasit geropsychologie pro odbornou i laickou veřejnost.

T.č. na MD

Zájmy

Psychologie stárnutí a stáří, kognitivní funkce, paliativní péče

Odborná příprava a praxe

2011 - 2014: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Psychologie, Bakalářské studium
2014 - 2017: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Psychologie, Magisterské studium
2016 - dosud: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Sociální práce, Bakalářské studium
2017 - dosud: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Doktorské studium

Členství v profesních organizacích

2014 - dosud: Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
2017 - 2017: Česká společnost paliativní medicíny

Bakalářská disertační práce

2011 - 2014: Depresivní symptomy u starších lidí a jejich možné zmírnění při interakci s dětmi

Magisterská diplomová práce

2014 - dosud: Normativní studie paměťového testu FCSR-IR pro starší populaci

Pedagogická činnost

2017 - dosud: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Psychologie, Povinně volitelný předmět - Základy geropsychologie

Disertační práce

2017 - dosud: Prognostické uvědomování u pacientů s onkologickým onemocněním

Publikace

Nejdůležitější publikace

HORÁKOVÁ, K., VIDOVIĆOVÁ, L., ŠTĚPÁNKOVÁ, H. Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob. Československá psychologie. 2016, 60(6), 637-646. ISSN 0009-062X. IF 0.236.

ŠTĚPÁNKOVÁ, H., SMOLÍK, F., VYHNÁLEK, M., NIKOLAI, T., HORÁKOVÁ, K., NIEDERLOVÁ, M. Propoziční hustota ve výpovědích seniorů. Československá psychologie. 2014, 58(4), 317-325. ISSN 0009-062X. IF 0.239.

ŠTĚPÁNKOVÁ, H., SMOLÍK, F., HORÁKOVÁ, K., MATĚJKA, Š., NIKOLAI, T., VYHNÁLEK, M. Rozdíly ve verbálním projevu zdravých seniorů a seniorů s mírnou kognitivní poruchou. In: Štěpánková, H., Šlamberová, R. ed. Stárnutí 2014: Sborník příspěvků z gerontologické mezioborové konference 3. LF UK v Praze. Praha: Univerzita Karlova. 3. lékařská fakulta, 2014, s. 146-149. ISBN: 978-80-87878-11-8.

NIKOLAI, T., ŠTĚPÁNKOVÁ, H., MICHALEC, J., BEZDÍČEK, O., HORÁKOVÁ, K., MARKOVÁ, H., RŮŽIČKA, E., KOPEČEK, M. Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015, 78/111(3), 292-299. ISSN 1210-7859. IF 0.209.

ŠTĚPÁNKOVÁ, H., BEZDÍČEK, O., NIKOLAI, T., HORÁKOVÁ, K., LUKAVSKÝ, J., KOPEČEK, M. National normative study of cognitive determinants of healthy ageing - status report. E-Psychologie. 2015, 9(1), 43-64. ISSN 1802-8853.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty