Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 220 444 431
mobil: (+420) 775 225 809
e-mail: martin.kuchar@nudz.cz


Studium psychoaktivních látek – toxicita, farmakokinetika, analýza

 Analýza steroidních látek v biologické matrici

 

Vývoj nových psychofarmak

 

 Medicinální diagnostik

 

Izolace a analýza rostlinných biologicky aktivních látek

 

 Odborná revize zákonných norem v oblasti psychoaktivních látek a prekurzorů výroby nelegálních drog

 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty