Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 220 444 431
mobil: (+420) 775 225 809
e-mail: martin.kuchar@nudz.cz


Studium psychoaktivních látek – toxicita, farmakokinetika, analýza

 Analýza steroidních látek v biologické matrici

 

Vývoj nových psychofarmak

 

 Medicinální diagnostik

 

Izolace a analýza rostlinných biologicky aktivních látek

 

 Odborná revize zákonných norem v oblasti psychoaktivních látek a prekurzorů výroby nelegálních drog

 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty