RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  CV spánku a chronobiologie
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 209
e-mail: Tomas.Petrasek@nudz.cz
curriculum vitae


ResearchGate

Vybrané publikace:

Petrasek, T., Vojtechova, I., Lobellova, V., Popelikova, A., Janikova, M., Brožka, H., ... & Valeš, K. (2018). McGill transgenic rat model of Alzheimer's disease displays cognitive and non-cognitive impairments and altered circadian clock function. Frontiers in aging neuroscience, 10, 250. Práce získala Cenu MUDr. Jana Bureše za nejlepší publikaci v roce 2018 udělenou Nadačním fondem Alzheimer.

Petrasek, T., Skurlova, M., Maleninska, K., Vojtechova, I., Kristofikova, Z., Matuskova, H., Sirova, J., Vales, K., Ripova, D., Stuchlik, A. (2016): A rat model of Alzheimer´s disease based on Abeta42 and pro-oxidative substances exhibits cognitive deficit and alterations in glutamatergic and cholinergic neurotransmitter systems. Frontiers in Aging Neuroscience, 8.

Petrasek, T., Vojtechova, I., Klovrza, O., Tuckova, K., Vejmola, C., Rak, J., ... & Waltereit, R. (2021). mTOR inhibitor improves autistic-like behaviors related to Tsc2 haploinsufficiency but not following developmental status epilepticus. Journal of neurodevelopmental disorders, 13(1), 1-17.

Vojtechova, I., Maleninska, K., Kutna, V., Klovrza, O., Tuckova, K., Petrasek, T., & Stuchlik, A. (2021). Behavioral Alterations and Decreased Number of Parvalbumin-Positive Interneurons in Wistar Rats after Maternal Immune Activation by Lipopolysaccharide: Sex Matters. International Journal of Molecular Sciences, 22(6), 3274.

Vojtechova, I., Petrasek, T., Maleninska, K., Brozka, H., Tejkalova, H., Horacek, J., ... & Vales, K. (2018). Neonatal immune activation by lipopolysaccharide causes inadequate emotional responses to novel situations but no changes in anxiety or cognitive behavior in Wistar rats. Behavioural brain research, 349, 42-53.

Petrasek T., Doulames V., Prokopova I., Vales K., Stuchlik A. (2010): Combined administration of alpha1-adrenoceptor antagonist prazosin and beta-blocker propranolol impairs spatial avoidance learning on a dry arena. Behav Brain Res., 2010, 208(2):402-7.

Ziak, J., Weissova, R., Jeřábková, K., Janikova, M., Maimon, R., Petrasek, T., ... & Balastik, M. (2020). CRMP 2 mediates Sema3F‐dependent axon pruning and dendritic spine remodeling. EMBO reports, 21(3), e48512.

Krištofiková, Z., Vrajová, M., Šírová, J., Valeš, K., Petrásek, T., Schönig, K., ... Řípová, D. (2013). N-methyl-D-aspartate receptor–nitric oxide synthase pathway in the cortex of Nogo-A-deficient rats in relation to brain laterality and schizophrenia. Frontiers in behavioral neuroscience, 7.

Petrasek, T., Prokopova, I., Bahnik, S., Schonig, K., Berger, S., Vales, K., Tews, B., Schwab, M.E., Bartsch, D., Stuchlik, A. (2014): Nogo-A downregulation impairs place avoidance in the Carousel maze but not spatial memory in the Morris water maze. Neurobiology of Learning and Memory, 107:42-9.

Petrasek, T., Prokopova, I., Sladek, M., Weissova, K., Vojtechova, I., Bahnik, S., Zemanova, A., Schonig, K., Berger, S., Tews, B., Bartsch, D.,  Schwab, M.E., Sumova, A., Stuchlik, A. (2014): Nogo-A-deficient transgenic rats show deficits in higher cognitive functions, decreased anxiety and altered circadian activity patterns. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8.

Vojtechova, I., Petrasek, T., Hatalova, H., Pistikova, A., Vales, K., Stuchlik, A. (2016): Dizocilpine (MK-801) impairs learning in the active place avoidance task but has no effect on the performance during task/context alternation. Behavioural Brain Research, 305:247-257.

Odborná příprava a praxe

2007 - dosud: Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení Neurofyziologie paměti
2014 - dosud: Psychiatrické centrum Praha/NUDZ

Bakalářská disertační práce

2004 - 2007: Prostorová navigace laboratorních potkanů v experimentálních bludištích

Magisterská diplomová práce

2007 - 2009: Vliv antagonismu adrenergních receptorů na schopnost prostorového učení u laboratorních potkanů

Získaná ocenění

2017 - 2018: Czech Neuroscience Society Young Neuroscientist Award for Outstanding Work
2018 - 2018: Cena MUDr. Jana Bureše za nejlepší publikaci v oblasti Alzheimerovy choroby za rok 2018 udělená Nadačním fondem Alzheimer
2021 - 2021: Cena za nejlepší příspěvek na konferenci Stárnutí udělená Nadačním fondem Alzheimer

Pedagogická činnost

2015 - dosud: Základy astrobiologie (MS107023)
2016 - dosud: Seminář z astrobiologie (MS107023A)

Disertační práce

2009 - 2014: Učení a paměť u transgenních potkanů se sníženou expresí proteinu Nogo-A

Publikace

Nejdůležitější publikace

PETRÁSEK, T., VOJTĚCHOVÁ, I., LOBELLOVA, V., POPELIKOVA, A., JANIKOVA, M., BROZKA, H., HOUDEK, P., SLADEK, M., SUMOVA, A., KRIŠTOFIKOVÁ, Z., VALEŠ, K., STUCHLÍK, A. The McGill transgenic rat model of Alzheimer’s disease displays cognitive and motor impairments, changes in anxiety and social behavior, and altered circadian activity. Frontiers in Aging Neuroscience. 2018, 10("Article Number: 250"), 1-23. ISSN 1663-4365. DOI: 10.3389/fnagi.2018.00250. IF 3.633.

PETRÁSEK, T., SKURLOVA, M., MALENINSKA, K., VOJTĚCHOVÁ, I., KRIŠTOFIKOVÁ, Z., MATUŠKOVÁ, H., ŠÍROVÁ, J., VALEŠ, K., ŘÍPOVÁ, D., STUCHLÍK, A. A rat model of Alzheimer’s disease based on Abeta42 and Pro-oxidative substances exhibits cognitive deficit and alterations in glutamatergic and cholinergic neurotransmitter systems. Frontiers in Aging Neuroscience. 2016, 8(April), "Article number 83". ISSN 1663-4365. DOI: 10.3389/fnagi.2016.00083. IF 4.348.

VOJTĚCHOVÁ, I., MALENÍNSKÁ, K., KÚTNA, V., KLOVRZA, O., TUČKOVÁ, K., PETRÁSEK, T., STUCHLÍK, A. Behavioral alterations and decreased number of parvalbumin-positive interneurons in Wistar rats after maternal immune activation by lipopolysaccharide: Sex matters. International Journal of Molecular Sciences. 2021, 22(6), 3274. ISSN 1661-6596. DOI: 10.3390/ijms22063274. IF 5.923.

PETRÁSEK, T., VOJTĚCHOVÁ, I., KLOVRZA, O., TUČKOVÁ, K., VEJMOLA, Č., RAK, J., ŠULÁKOVÁ, A., KAPING, D., BERNHARDT, N., DE VRIES, PJ., OTÁHAL, J., WALTEREIT, R. mTOR inhibitor improves autistic-like behaviors related to Tsc2 haploinsufficiency but not following developmental status epilepticus. Journal of Neurodevelopmental Disorders. 2021, 13(1), "Article number: 14". ISSN 1866-1947. DOI: 10.1186/s11689-021-09357-2. IF 4.025.

VOJTĚCHOVÁ, I., PETRÁSEK, T., MALENINSKA, K., BROZKA, H., TEJKALOVÁ, H., HORÁČEK, J., STUCHLÍK, A., VALEŠ, K. Neonatal immune activation by lipopolysaccharide causes inadequate emotional responses to novel situations but no changes in anxiety or cognitive behavior in Wistar rats. Behavioural Brain Research. 2018, 349(September), 42-53. ISSN 0166-4328. DOI: 10.1016/j.bbr.2018.05.001. IF 2.770.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty