Mgr. Libor Uttl
postgraduální student
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 221
e-mail: libor.uttl@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2008 - 2011: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Bakalářský program: Molekulární biologie a biochemie organismů
2011 - 2013: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Magisterský program: Imunologie
2011 - 2014: Fyziologický ústav AV ČR, oddělení Vývojové epileptologie (doc. Kubová) Na oddělení Vývojové epileptologie jsem pod vedením doc. MUDr. Jakuba Otáhala, Ph.D.vypracoval bakalářskou a diplomovou práci a stále zde spolupracuji v rámci postgraduálního studia
2013 - dosud: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Postgraduální studium: Fyziologie živočichů
2014 - 2015: Kurz EEG a epileptologie (Dr. Ing. S. Petránek CSc. MBA)
2014 - dosud: Psychiatrické centrum Praha, od roku 2015 Národní ústav duševního zdraví Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku (RNDr. Řípová. CSc)
2015 - 2015: Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Členství v profesních organizacích

2015 - dosud: Československá mikroskopická společnost

Bakalářská disertační práce

2011 - 2011: Role oxidu dusnatého při patologii CNS

Magisterská diplomová práce

2011 - 2013: Aktivace neuroglií po epileptickém statu vyvolaném intracerebroventrikulární aplikací u potkana

Disertační práce

2013 - dosud: Molekulární mechanismy epileptogeneze po epileptickém statu

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty