Mgr. Libor Uttl
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 221
e-mail: libor.uttl@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2008 - 2011: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Bakalářský program: Molekulární biologie a biochemie organismů
2011 - 2013: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Magisterský program: Imunologie
2011 - 2014: Fyziologický ústav AV ČR, oddělení Vývojové epileptologie (doc. Kubová) Na oddělení Vývojové epileptologie jsem pod vedením doc. MUDr. Jakuba Otáhala, Ph.D.vypracoval bakalářskou a diplomovou práci a stále zde spolupracuji v rámci postgraduálního studia
2013 - dosud: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Postgraduální studium: Fyziologie živočichů
2014 - 2015: Kurz EEG a epileptologie (Dr. Ing. S. Petránek CSc. MBA)
2014 - dosud: Psychiatrické centrum Praha, od roku 2015 Národní ústav duševního zdraví Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku (RNDr. Řípová. CSc)
2015 - 2015: Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Členství v profesních organizacích

2015 - dosud: Československá mikroskopická společnost

Bakalářská disertační práce

2011 - 2011: Role oxidu dusnatého při patologii CNS

Magisterská diplomová práce

2011 - 2013: Aktivace neuroglií po epileptickém statu vyvolaném intracerebroventrikulární aplikací u potkana

Disertační práce

2013 - dosud: Molekulární mechanismy epileptogeneze po epileptickém statu

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty