Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 482
e-mail: Jaroslav.Hlinka@nudz.cz


Moje výzkumné zájmy spočívají především v porozumění mechanismům spontánní / endogenní mentální dynamiky, a to jak u zdravých jedinců a jejich aberací v nemoci, tak ve vývoji a hodnocení výpočetních metod zaměřených na tento cíl. Pro řešení tohoto problému kombinuji psychologické a neurozobrazovací metody, pokročilé přístupy k analýze dat a počítačové simulace. Zapojil jsem se také do několika projektů zaměřených na obecné výpočetní metody pro analýzu dynamiky komplexních systémů.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty