doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
telefon: (+420) 283 088 434
e-mail: Jan.Havlicek@nudz.cz


Zabývám se především rolí čichu v sociálních interakcích. Naše výzkumná skupina studuje jakým způsobem environmentální (strava), kontextuální (emoce), genetické (MHC) a kulturní (parfémy) faktory ovlivňují tělesný pach a jeho vnímání. Teoreticky vycházíme z teorie evoluce signálů, pohlavního výběru a teorie podvojné dědičnosti. Dále se zabývám vlivem vývojových faktorů na vnímání fyzické atraktivity a partnerské vztahy, percepcí tváří a interakcí biologické a kulturní evoluce.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty