doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
telefon: (+420) 283 088 434
e-mail: Jan.Havlicek@nudz.cz


Zabývám se především rolí čichu v sociálních interakcích. Naše výzkumná skupina studuje jakým způsobem environmentální (strava), kontextuální (emoce), genetické (MHC) a kulturní (parfémy) faktory ovlivňují tělesný pach a jeho vnímání. Teoreticky vycházíme z teorie evoluce signálů, pohlavního výběru a teorie podvojné dědičnosti. Dále se zabývám vlivem vývojových faktorů na vnímání fyzické atraktivity a partnerské vztahy, percepcí tváří a interakcí biologické a kulturní evoluce.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty