prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 241 062 577
e-mail: Ales.Stuchlik@nudz.cz
curriculum vitae


Zaměřuji se z behaviorálního a neurofyziologického hlediska na různé způsoby prostorové orientace u laboratorních hlodavců, na roli mozkových struktur a neuropřenašečových systémů v prostorovém chování a na studium kognitivních deficitů doprovázejících modelová neuropsychiatrická onemocnění. Výzkum prováděný pod mým vedením napomáhá porozumění nervovým základům chování a kromě poznatků přináší i aplikované výstupy.
Dlouhodobě se věnuji výuce a školení středoškolských, vysokoškolských a postgraduálních studentů.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty