prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 241 062 577
e-mail: Ales.Stuchlik@nudz.cz
curriculum vitae


Zaměřuji se z behaviorálního a neurofyziologického hlediska na různé způsoby prostorové orientace u laboratorních hlodavců, na roli mozkových struktur a neuropřenašečových systémů v prostorovém chování a na studium kognitivních deficitů doprovázejících modelová neuropsychiatrická onemocnění. Výzkum prováděný pod mým vedením napomáhá porozumění nervovým základům chování a kromě poznatků přináší i aplikované výstupy.
Dlouhodobě se věnuji výuce a školení středoškolských, vysokoškolských a postgraduálních studentů.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty