RNDr. Silvie Rádlová, Ph.D. (Lišková)
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - 2016
telefon: (+420) 283 088 472
mobil: (+420) 728 781 891
e-mail: silvie.radlova@nudz.cz, silka@atlas.cz


Role v týmu: Dohled nad experimenty využívající Eye Tracker, příprava grafiky a vizuálních stimulů, design experimentů na fMRI, statistické zpracování dat, psaní publikací

 

 

Publikace v recenzovaných časopisech s IF:

Rádlová, S., Janovcová, M., Sedláčková, K., Polák, J., Nácar, D., Peléšková, Š., Frynta, D., & Landová, E. (2019). Snakes represent emotionally salient stimuli that may evoke both fear and disgust. Frontiers in psychology, 10, 1085.

Janovcová, M., Rádlová, S., Polák, J., Sedláčková, K., Peléšková, Š., Žampachová, B., Frynta, D., & Landová, E. (2019). Human Attitude toward Reptiles: A Relationship between Fear, Disgust, and Aesthetic Preferences. Animals, 9(5), 238.

 
Polák, J., Rádlová, S., Janovcová, M., Flegr, J., Landová, E., & Frynta, D. (2019). Scary and nasty beasts: Self‐reported fear and disgust of common phobic animals. British Journal of Psychology,
 
Frynta, D., Peléšková, Š., Rádlová, S., Janovcová, M., & Landová, E. (2019). Human evaluation of amphibian species: a comparison of disgust and beauty. The Science of Nature, 106(7-8), 41.
 
Landová, E., Poláková, P., Rádlová, S., Janovcová, M., Bobek, M., & Frynta, D. (2018). Beauty ranking of mammalian species kept in the Prague Zoo: does beauty of animals increase the respondents’ willingness to protect them? The Science of Nature, 105, 69.

Rádlová, S., Janovcová, M., Polák,J., Landová, Eva, & Frynta, D. (2018). Emoce vyvolané zvířaty I: Krása a estetické preference. E-psychologie, 12(3), 35-50. https://doi.org/10.29364/epsy.324

Rádlová, S., Peléšková, Š., Polák, J., Landová, E., & Frynta, D. (2018). Emoce vyvolané zvířaty II: Strach a odpor. E-psychologie, 12(4), 61-77. https://doi.org/10.29364/epsy.332

Rádlová, S., Landová, E., & Frynta, D. (2018). Judging others by your own standards: attractiveness of primate faces as seen by human respondents. Frontiers in psychology, 9, 2439.

Ptáčková, J., Landová, E., Lišková, S., Kuběna, A., & Frynta, D. (2017). Are the aesthetic preferences towards snake species already formed in pre-school aged children?. European Journal of Developmental Psychology, 1-16.

Frynta, D., Baladová, M., Eliášová, B., Lišková, S., & Landová, E. (2015). Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats. Current Zoology, 61(4), 781-791.

Lišková, S., Landová, E., & Frynta, D. (2015): Human preferences for colorful birds: vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13: 339-359.

Němec, M., Syrová, M., Dokoupilová, L., Veselý, P., Šmilauer, P., Landová, E., Lišková, S., & Fuchs, R. (2014). Surface texture and priming play important roles in predator recognition by the red-backed shrike in field experiments. Animal cognition, 1-10. doi: 10.1007/s10071-014-0796-2

Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013): Mammalian collection on Noah's Ark: the effects of beauty, brain and body size. PLoS ONE, 8, e63110. doi:10.1371/journal.pone.0063110

Lišková, S., & Frynta, D. (2013): What determines bird beauty in human eyes? Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 26, 27–41. doi:10.2752/175303713X13534238631399

Frynta D., Lišková, S., Bültmann, S., & Burda, H. (2010): Being Attractive Brings Advantages: The Case of Parrot Species in Captivity. PLoS ONE 5, e12568. doi:10.1371/journal.pone.0012568

 

Knihy/Kapitoly v knize:

Landová E., Rádlová S., Polák J., Frynta D. (2016): Evoluční původ fobií ze zvířat. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. (eds.). Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 237-247.

Landová, E., Lišková, S., Frynta, D. (2014): Je krása zvířat vstupenkou na archu Noemovu? In: Dadejík, O., Jaroš, F. and Kaplický, M. (eds.): Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat, Dokořán, Praha: 33-102.

Frynta, D., Landová, E., & Lišková, S. (2014): Animal Beauty, Cross-Cultural Perceptions. In: Michalos, A. C. (ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Frynta, D., Marešová, E., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., Zelenková, M. & Fuchs, R. (2010): Are Animals in Zoos Rather Conspicuous than Endangered? Nova Science Publishers, Inc., New York.

Frynta, D., Marešová, E., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., Zelenková, M., & Fuchs, R. (2009): Are Animals in Zoos Rather Conspicuous than Endangered? In: Columbus A.M. and Kuznetsov (eds.): Endangered Species - New Research, Nova Science Publishers, Inc., New York: 299-341.

 

Připravované publikace:

 

Rádlová, S., Landová, E., Janovcová, M., Sedláčková, K., Peléšková, Š., Polák, J., & Frynta, D.  (in prep.). Emotional reaction to fear- and disgust-evoking snakes: Sensitivity and propensity in snake-fearful respondents.

 

Vybrané prezentace na mezinárodních konferencích:

Landová E, Rádlová S, Polák J, Sedláčková K, Janovcová M, Tomeček D, Tintěra J, Hlinka J, Frynta D. (2017). Not all snakes are alike: fMRI study of the affective response to different snake species. 13th International Conference for Cognitive Neuroscience, 5. - 8. 8., Amsterdam, Nizozemí.

Frynta, D., Rexová, K., Marel., M. D., Landová, B., Lišková, S., Landová, E., Nekovářová, T., Manfréd, A. E., Geroldová, H., Bertil, D., & Bobek, M. (2014). Beauty of mammalian species as perceived by local people in Dja biosphere reserve in Cameroon: differences between Baka hunters and Bantu farmers. In S. Lišková & Z. Varadínová (Eds.), Proceedings of the ECBB VII European Conference on Behavioural Biology, Prague 2014 (pp 176-177).

Lišková, S., Landová, E., & Frynta, D. (2014). The beauty of primates: do we perceive our closest relatives as attractive? In S. Lišková & Z. Varadínová (Eds.), Proceedings of the ECBB VII European Conference on Behavioural Biology, Prague 2014 (pp 195).

Průšová, L., Landová, E., Lišková, S., & Frynta, D. (2014). The effect of colour, pattern and shape on human evaluation of fear and beauty of coral snakes. In S. Lišková & Z. Varadínová (Eds.), Proceedings of the ECBB VII European Conference on Behavioural Biology, Prague 2014 (pp 211).

Frynta, D., & Lišková, S. (2012). What determines bird beauty in human eyes? In A. Garcia-Montero, P. Malkemper, S. Begall, & M.-T. Bappert (Eds.), Proceedings of the ECBB VI European Conference on Behavioural Biology, Essen 2012 (pp 40).

Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2012). Mammalian collections on Noah’s Ark: the effects of beauty, brain and body size. In A. Garcia-Montero, P. Malkemper, S. Begall, & M.-T. Bappert (eds.), Proceedings of the ECBB VI European Conference on Behavioural Biology 2012 (pp 40).

 

Další zdroje:

Software Barvocuc 2.0 pro analýzu vizuálních stimulů. Bližší informace / Stáhnout software / Návod

Stránka projektu

 

Zájmy

Lidské preference, ornitologie, ekologie ptáků, fylogeneze zbarvení, analýza zoo, ochrana živočichů

 

Členství v profesních organizacích

2013 - dosud: Česká a slovenská etologická společnost

Bakalářská disertační práce

2004 - 2007: Evoluce zbarvení u ptáků: fylogenetická analýza u vybraných skupin papoušků

Magisterská diplomová práce

2007 - 2009: Důsledky evoluce zbarvení pro lidské preference a tím druhovou ochranu papoušků (Psittaciformes)

Pedagogická činnost

2012 - dosud: Základy etologie - vizuální percepce a preference u savců a člověka
2012 - dosud: Sociobiologie - etologie psovitých šelem

Disertační práce

2009 - 2013: Analysis of factors affecting human preferences and thus effort given to the conservation of animal species

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty