Mgr. et Mgr. Jakub Polák, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 472
e-mail: jakub.polak@nudz.cz
curriculum vitae


Role v týmu: plánování a koordinace epidemiologických studií, psychodiagnostika zoofobií, standardizace dotazníkových metod, adaptace KBT a evaluace účinků pomocí fMRI, statistické zpracování dat, psaní publikací

 

Publikace s IF:

Polák J., Sedláčková K., Janovcová M., Peléšková Š., Flegr J., Vobrubová B., Frynta D., Landová E. (2021). Measuring fear evoked by the scariest animal: The effect of gender, age, education, and disgust on spider phobia. BMC Psychiatry, under review.

Zsido A. N., Coelho C. C., Polák J. (2021). Nature relatedness: a protective factor for snake and spider fears and phobias. People & Nature, under review. 

Vobrubová B., Sedláčková K., Janovcová M., Rádlová S., Polák J., Peléšková Š., Frynta D., Landová E. (2021). Eye movement patterns in response to fear- and disgust-eliciting reptiles. Visual Cognition, under review.

Coelho C. M., Polák J., Suttiwan P., Zsido A. N. (2021). Fear inoculation among snake experts. BMC Psychiatry, 21: 539. IF = 3.63 [Download PDF]

Landová E., Peléšková Š., Sedláčková K., Janovcová M., Polák J., Rádlová S., Vobrubová B., Frynta D. (2020): Venomous snakes elicit a stronger subjective and physiological fear response. PLoS ONE, 15(8): e0236999IF = 2.74 [Download PDF]

Rádlová S., Polák J., Janovcová M., Sedláčková K., Peléšková Š., Landová E., Frynta D. (2020): Emotional reaction to fear- and disgust-evoking snakes: Sensitivity and propensity in snake-fearful respondents. Frontiers in Psychology, 11: 31. IF = 2.13 [Download PDF]

Polák J., Rádlová S., Janovcová M., Flegr J., Landová E., Frynta D. (2019): Scary and nasty beasts: self-reported fear and disgust of common phobic animals. British Journal of Psychology, Early View. IF = 3.31 [Full-text]

Janovcová M., Rádlová S., Polák J., Sedláčková K., Peléšková Š., Žampachová B., Frynta D., Landová E. (2019): Human attitude toward reptiles: relationship between fear, disgust and aesthetic preferences. Animals, 9(5): 238. IF = 1.65 [Download PDF].

Rádlová S., Janovcová M., Sedláčková K., Polák J., Nácar D., Landová E., Frynta D. (2019): Snakes represent emotionally salient stimuli that may evoke both fear and disgust. Frontiers in Psychology, 10: 1085. IF = 2.09 [Download PDF]

Polák J., Landová E., Frynta D. (2019): Undisguised disgust: a psychometric evaluation of a disgust propensity measure. Current Psychology, 38(3): 608-617. IF = 1.47 [Full-text]

Vlček P., Polák J., Brunovský M., Horáček J. (2018): Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry, 51: 229-242. IF = 2.06 [Download PDF]

Landová E., Bakhshaliyeva N., Janovcová M., Peléšková Š., Suleymanova M., Polák J., Guliev A., Frynta D. (2018): Association between fear and beauty evaluation of snakes: cross-cultural findings. Frontiers in Psychology, 9: 333. IF = 2.32 [Download PDF]

Polák J., Sedláčková K., Nácar D., Landová E., Frynta D. (2016): Fear the serpent: a psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research, 242: 163-168. IF = 2.47 [Download PDF]

Landová E., Musilová V., Polák J., Sedláčková K., Frynta D. (2016): Antipredatory reaction of the leopard gecko (Eublepharis macularius) to snake predators. Current Zoology, 62: 439-450. IF = 1.76 [Download PDF]

Polák J., Frynta D. (2015): Offspring sex ratio in domestic goats: Trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science, 60: 208-215. IF = 1.18 [Download PDF]

Polák J., Frynta D. (2010): Patterns of sexual size dimorphism in cattle breeds support Rensch's rule. Evolutionary Ecology, 24: 1255-1266. IF = 2.40 [Download PDF]

Polák J., Frynta D. (2009): Sexual size dimorphism in domestic goats, sheep, and their wild relatives. Biological Journal of the Linnean Society, 98: 872-883. IF = 2.04 [Download PDF]

 

Publikace bez IF:

Polák J., Sedláčková K., Landová E., Frynta D. (2020): Faster detection of snake and spider phobia: revisited. Heliyon, 6(5): e03968. [Download PDF]

Rádlová S., Peléšková Š., Polák J., Landová E., Frynta D. (2019). Emoce vyvolané zvířaty II: strach a odpor. E-psychologie, 12(4): 61-77.

Rádlová S., Janovcová M., Polák J., Landová E., Frynta D. (2018). Emoce vyvolané zvířaty I: krása a estetické preference. E-psychologie, 12(3): 35-50.

Polák J. (2018): Poznáme podvodníky? Psychologie Dnes, 24: 42-43.

Polák J. (2007): Matka a dítě ve sporu. Psychologie Dnes, 13: 30-33.

Zájmy

Evoluční psychologie, psychodiagnostika, neuropsychologie, behaviorální ekologie, kopytníci.

Odborná příprava a praxe

2007 - 2007: Výměnný program Erasmus - studium sociální psychologie na Tampere University, Finsko
2008 - 2008: Qed Group, konzultant psycholog
2008 - 2008: Vazební věznice Praha-Ruzyně, psychologická praxe
2008 - 2008: Psychiatrická léčebna v Dobřanech, PL Bohnice, psychologická praxe
2008 - 2008: Krizové centrum RIAPS, psychologická praxe
2011 - 2012: Věznice Dorahonice, psycholog
2011 - 2012: Olivova dětská léčebna, psycholog
2012 - 2013: Univerzita v Kentu, výzkumný asistent ve forenzní psychologii
2012 - 2014: Sweet Tree, asistent lidem s poraněním mozku
2013 - 2014: Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust, asistent psychologa

Členství v profesních organizacích

2012 - 2014: Britská psychologická společnost

Magisterská diplomová práce

2000 - 2005: Reprodukce Capra hircus: Výběr partnera, pohlaví potomků a mateřské investice
2003 - 2010: Zahálení a trest: psychologická studie lenosti

Pedagogická činnost

2009 - 2019: Základy etologie, Sociobiologie a behaviorální ekologie
2015 - 2019: Fyziologická psychologie, Neuropsychologie, Psychodiagnostika dospělých

Disertační práce

2005 - 2014: Pohlavní dvojtvárnost velikosti a související jevy u kopytníků
2015 - 2020: Neuropsychologie fobické reakce na hady

Publikace

Nejdůležitější publikace

POLÁK, J., SEDLÁČKOVÁ, K., NÁCAR, D., LANDOVÁ, E., FRYNTA, D. Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research. 2016, 242(August), 163-168. ISSN 0165-1781. DOI: 10.1016/j.psychres.2016.05.024. IF 2.466.

RÁDLOVÁ, S., JANOVCOVÁ, M., SEDLÁČKOVÁ, K., POLÁK, J., NÁCAR, D., PELÉŠKOVÁ, Š., FRYNTA, D., LANDOVÁ, E. Snakes represent emotionally salient stimuli that may evoke both fear and disgust. Frontiers in Psychology. 2019, 10(May), "Article Number: 1085". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01085. IF 2.067.

LANDOVÁ, E., BAKHSHALIYEVA, N., JANOVCOVÁ, M., PELÉŠKOVÁ, Š., SULEYMANOVA, M., POLÁK, J., GULIEV, A., FRYNTA, D. Association Between Fear and Beauty Evaluation of Snakes: Cross-Cultural Findings. Frontiers in Psychology. 2018, 9(March), "Article number 333". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00333. IF 2.129.

POLÁK, J., LANDOVÁ, E., FRYNTA, D. Undisguised disgust: a psychometric evaluation of a disgust propensity measure. Current Psychology. 2019, 38(3), 608-617. ISSN 1046-1310. DOI: 10.1007/s12144-018-9925-4. IF 2.051.

VLČEK, P., POLÁK, J., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J. Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry. 2018, 51(6), 229-242. ISSN 0176-3679. DOI: 10.1055/s-0043-118665. IF 2.738.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty