Mgr. et Mgr. Jakub Polák, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 472
e-mail: jakub.polak@nudz.cz
curriculum vitae


Role v týmu: plánování a koordinace epidemiologických studií, psychodiagnostika zoofobií, standardizace dotazníkových metod, adaptace KBT a evaluace účinků pomocí fMRI, statistické zpracování dat, psaní publikací

 

Publikace s IF:

Zsido A. N., Coelho C. C., Polák J. (2021). Nature relatedness: a protective factor for snake and spider fears and phobias. Journal of Environmental Psychology, submitted. 

Vobrubová B., Sedláčková K., Janovcová M., Rádlová S., Polák J., Peléšková Š., Frynta D., Landová E. (2021). Eye movement patterns in response to fear- and disgust-eliciting reptiles. Evolution and Human Behavior, under review.

Coelho C. M., Polák J., Suttiwan P., Zsido A. N. (2021). Fear inoculation among snake experts. BMC Psychiatry, under review.

Landová E., Peléšková Š., Sedláčková K., Janovcová M., Polák J., Rádlová S., Vobrubová B., Frynta D. (2020): Venomous snakes elicit a stronger subjective and physiological fear response. PLoS ONE, 15(8): e0236999IF = 2.74 [Download PDF]

Rádlová S., Polák J., Janovcová M., Sedláčková K., Peléšková Š., Landová E., Frynta D. (2020): Emotional reaction to fear- and disgust-evoking snakes: Sensitivity and propensity in snake-fearful respondents. Frontiers in Psychology, 11: 31. IF = 2.13 [Download PDF]

Polák J., Rádlová S., Janovcová M., Flegr J., Landová E., Frynta D. (2019): Scary and nasty beasts: self-reported fear and disgust of common phobic animals. British Journal of Psychology, Early View. IF = 3.31 [Full-text]

Janovcová M., Rádlová S., Polák J., Sedláčková K., Peléšková Š., Žampachová B., Frynta D., Landová E. (2019): Human attitude toward reptiles: relationship between fear, disgust and aesthetic preferences. Animals, 9(5): 238. IF = 1.65 [Download PDF].

Rádlová S., Janovcová M., Sedláčková K., Polák J., Nácar D., Landová E., Frynta D. (2019): Snakes represent emotionally salient stimuli that may evoke both fear and disgust. Frontiers in Psychology, 10: 1085. IF = 2.09 [Download PDF]

Polák J., Landová E., Frynta D. (2019): Undisguised disgust: a psychometric evaluation of a disgust propensity measure. Current Psychology, 38(3): 608-617. IF = 1.47 [Full-text]

Vlček P., Polák J., Brunovský M., Horáček J. (2018): Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry, 51: 229-242. IF = 2.06 [Download PDF]

Landová E., Bakhshaliyeva N., Janovcová M., Peléšková Š., Suleymanova M., Polák J., Guliev A., Frynta D. (2018): Association between fear and beauty evaluation of snakes: cross-cultural findings. Frontiers in Psychology, 9: 333. IF = 2.32 [Download PDF]

Polák J., Sedláčková K., Nácar D., Landová E., Frynta D. (2016): Fear the serpent: a psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research, 242: 163-168. IF = 2.47 [Download PDF]

Landová E., Musilová V., Polák J., Sedláčková K., Frynta D. (2016): Antipredatory reaction of the leopard gecko (Eublepharis macularius) to snake predators. Current Zoology, 62: 439-450. IF = 1.76 [Download PDF]

Polák J., Frynta D. (2015): Offspring sex ratio in domestic goats: Trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science, 60: 208-215. IF = 1.18 [Download PDF]

Polák J., Frynta D. (2010): Patterns of sexual size dimorphism in cattle breeds support Rensch's rule. Evolutionary Ecology, 24: 1255-1266. IF = 2.40 [Download PDF]

Polák J., Frynta D. (2009): Sexual size dimorphism in domestic goats, sheep, and their wild relatives. Biological Journal of the Linnean Society, 98: 872-883. IF = 2.04 [Download PDF]

 

Publikace bez IF:

Polák J., Sedláčková K., Landová E., Frynta D. (2020): Faster detection of snake and spider phobia: revisited. Heliyon, 6(5): e03968. [Download PDF]

Rádlová S., Peléšková Š., Polák J., Landová E., Frynta D. (2019). Emoce vyvolané zvířaty II: strach a odpor. E-psychologie, 12(4): 61-77.

Rádlová S., Janovcová M., Polák J., Landová E., Frynta D. (2018). Emoce vyvolané zvířaty I: krása a estetické preference. E-psychologie, 12(3): 35-50.

Polák J. (2018): Poznáme podvodníky? Psychologie Dnes, 24: 42-43.

Polák J. (2007): Matka a dítě ve sporu. Psychologie Dnes, 13: 30-33.

Zájmy

Evoluční psychologie, psychodiagnostika, neuropsychologie, behaviorální ekologie, kopytníci.

Odborná příprava a praxe

2007 - 2007: Výměnný program Erasmus - studium sociální psychologie na Tampere University, Finsko
2008 - 2008: Qed Group, konzultant psycholog
2008 - 2008: Vazební věznice Praha-Ruzyně, psychologická praxe
2008 - 2008: Psychiatrická léčebna v Dobřanech, PL Bohnice, psychologická praxe
2008 - 2008: Krizové centrum RIAPS, psychologická praxe
2011 - 2012: Věznice Dorahonice, psycholog
2011 - 2012: Olivova dětská léčebna, psycholog
2012 - 2013: Univerzita v Kentu, výzkumný asistent ve forenzní psychologii
2012 - 2014: Sweet Tree, asistent lidem s poraněním mozku
2013 - 2014: Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust, asistent psychologa

Členství v profesních organizacích

2012 - 2014: Britská psychologická společnost

Magisterská diplomová práce

2000 - 2005: Reprodukce Capra hircus: Výběr partnera, pohlaví potomků a mateřské investice
2003 - 2010: Zahálení a trest: psychologická studie lenosti

Pedagogická činnost

2009 - 2019: Základy etologie, Sociobiologie a behaviorální ekologie
2015 - 2019: Fyziologická psychologie, Neuropsychologie, Psychodiagnostika dospělých

Disertační práce

2005 - 2014: Pohlavní dvojtvárnost velikosti a související jevy u kopytníků
2015 - 2020: Neuropsychologie fobické reakce na hady

Publikace

Nejdůležitější publikace

POLÁK, J., SEDLÁČKOVÁ, K., NÁCAR, D., LANDOVÁ, E., FRYNTA, D. Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry Research. 2016, 242(August), 163-168. ISSN 0165-1781. DOI: 10.1016/j.psychres.2016.05.024. IF 2.466.

RÁDLOVÁ, S., JANOVCOVÁ, M., SEDLÁČKOVÁ, K., POLÁK, J., NÁCAR, D., PELÉŠKOVÁ, Š., FRYNTA, D., LANDOVÁ, E. Snakes represent emotionally salient stimuli that may evoke both fear and disgust. Frontiers in Psychology. 2019, 10(May), "Article Number: 1085". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01085. IF 2.067.

LANDOVÁ, E., BAKHSHALIYEVA, N., JANOVCOVÁ, M., PELÉŠKOVÁ, Š., SULEYMANOVA, M., POLÁK, J., GULIEV, A., FRYNTA, D. Association Between Fear and Beauty Evaluation of Snakes: Cross-Cultural Findings. Frontiers in Psychology. 2018, 9(March), "Article number 333". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00333. IF 2.129.

POLÁK, J., LANDOVÁ, E., FRYNTA, D. Undisguised disgust: a psychometric evaluation of a disgust propensity measure. Current Psychology. 2019, 38(3), 608-617. ISSN 1046-1310. DOI: 10.1007/s12144-018-9925-4. IF 2.051.

VLČEK, P., POLÁK, J., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J. Role of glutamatergic system in obsessive-compulsive disorder with possible therapeutic implications. Pharmacopsychiatry. 2018, 51(6), 229-242. ISSN 0176-3679. DOI: 10.1055/s-0043-118665. IF 2.738.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty