Mgr. Simona Moravcová
postgraduální student
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2015 - 2017, 2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 260
e-mail: simona.moravcova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2008 - 2011: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Obor: Biologie - bakalářské studium
2011 - 2013: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti v rámci kurzu celoživotního vzdělávání
2011 - 2013: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Obor: Fyziologie živočichů, zaměření: Neurobiologie - magisterské studium
2013 - dosud: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Obor: Fyziologie živočichů - doktorské studium

Bakalářská disertační práce

2008 - 2011: Význam apoptózy v mechanismu působení opioidů

Magisterská diplomová práce

2011 - 2013: Apoptóza v myokardu potkana: vliv morfínu

Disertační práce

2013 - dosud: Modulace signální dráhy JAK/STAT v suprachiasmatickém jádře hypotalamu potkana

Publikace

Nejdůležitější publikace

MORAVCOVÁ, S., PAČESOVÁ, D., MELKES, B., KYCLEROVÁ, H., SPIŠSKÁ, V., NOVOTNÝ, J., BENDOVÁ, Z. The day/night difference in the circadian clock's response to acute lipopolysaccharide and the rhythmic Stat3 expression in the rat suprachiasmatic nucleus. PLoS One. 2018, 13(9), "e0199405". ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0199405. IF 2.776.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty