Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.
doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: Lucie.Krejcova@nudz.cz, krejcovalucie@centrum.cz


Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií se zaměřením na etologii člověka a postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuji jako vědecký pracovník na Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se primárně zabývám ženskou sexualitou a to konkrétně psychofyziologickým měřením ženského sexuálního vzrušení, ženským orgasmem, sexuálními fantaziemi žen a užíváním pornografie.

Odborná příprava a praxe

2017 - 2017:

Členství v profesních organizacích

2013 - dosud: člen International Academy of Sex Research (IASR)
2016 - dosud: členem České společnosti pro sexuální medicínu

Bakalářská disertační práce

2009 - 2012: Posouzení schopnosti vaginální orgasticity žen na základě jejich chůze

Magisterská diplomová práce

2012 - 2014: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení

Získaná ocenění

2013 - 2015: GAUK: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení
2014 - 2014: Ocenění za nejlepší poster prezentaci "Men and Women Detect Dyadic Sexual Desire and Promiscuous Tendencies From Women´s Gait" na konferenci International Society for Human Ethology (ISHE), 5.8. - 9.8. 2014, Belém, Pará, Brazílie
2016 - 2016: Kamasutra in practice: The use of sexual positions by Czech citizens and the association with female orgasms
2017 - 2017: Best abstract award "Pornography consumption in women and its association with sexual desire and sexual satisfaction" na konferenci World Association for Sexual Health
2018 - 2018: GAUK: Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu

Specializace

: cykly ženského sexuálního vzrušení, fyziologické měření ženské vzrušivosti, ženský orgasmus, sexuální fantazie žen, konzumace pornografie v ČR a SR

Pedagogická činnost

2014 - dosud: Journal Club - seminář ke čtení odborné literatury (Fakulta humanitních studií UK)
2015 - dosud: Lidská sexualita, Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita

Disertační práce

2014 - 2019: Orgasticita žen pod vlivem partnerské a sexuální zkušenosti

Publikace

Nejdůležitější publikace

KREJČOVÁ, L., PASTOR, Z., KLAPILOVÁ, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexuológia. 2015, 15(2), 7-10. ISSN 1335-8820.

KREJČOVÁ, L., KLAPILOVÁ, K. Výzkumné nástroje používané k fyziologickému měření ženské sexuální reakce:review. Sexuologia. 2017, 2017(1), 14-19. ISSN 1335-8820.

KLAPILOVÁ, K., VARELLA-VALENTOVÁ, J., LINDOVÁ, J., ANDROVIČOVÁ, R., KREJČOVÁ, L., ZIKÁNOVÁ, T., BINTER, J., BÁRTOVÁ, K. Poruchy sexuální preference pohledem evoluční sexuologie. Sexuologia. 2017, 2017(1), 26-32. ISSN 1335-8820.

KLAPILOVÁ, K., ANDROVIČOVÁ, R., BÁRTOVÁ, K., BINTER, J., KREJČOVÁ, L., LINDOVÁ, J., PRŮŠOVÁ, D., WELLS, TJ., ZIKÁNOVÁ, T., VARELLA VALENTOVA, J. (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 117-129. ISBN: 978-80-7492-283-1.

BINTER, J., KLAPILOVÁ, K., ZIKÁNOVÁ, T., NILSSON, T., BÁRTOVÁ, K., KREJČOVÁ, L., ANDROVIČOVÁ, R., LINDOVÁ, J., PRŮŠOVÁ, D., WELLS, TJ., ŘÍHA, D. Exploring the pathways of adaptation: avatar 3D animation procedures and virtual reality arenas in research of human courtship behaviour and sexual reactivity in psychological research. In: Jerry, P., Tavares-Jones, N., ed. Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016, s. 35-44. ISBN: 978-1-84888-384-0.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty