Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.
doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: Lucie.Krejcova@nudz.cz, krejcovalucie@centrum.cz


Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií se zaměřením na etologii člověka a postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuji jako vědecký pracovník na Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se primárně zabývám ženskou sexualitou a to konkrétně psychofyziologickým měřením ženského sexuálního vzrušení, ženským orgasmem, sexuálními fantaziemi žen a užíváním pornografie.

Odborná příprava a praxe

2017 - 2017:

Členství v profesních organizacích

2013 - dosud: člen International Academy of Sex Research (IASR)
2016 - dosud: členem České společnosti pro sexuální medicínu

Bakalářská disertační práce

2009 - 2012: Posouzení schopnosti vaginální orgasticity žen na základě jejich chůze

Magisterská diplomová práce

2012 - 2014: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení

Získaná ocenění

2013 - 2015: GAUK: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení
2014 - 2014: Ocenění za nejlepší poster prezentaci "Men and Women Detect Dyadic Sexual Desire and Promiscuous Tendencies From Women´s Gait" na konferenci International Society for Human Ethology (ISHE), 5.8. - 9.8. 2014, Belém, Pará, Brazílie
2016 - 2016: Kamasutra in practice: The use of sexual positions by Czech citizens and the association with female orgasms
2017 - 2017: Best abstract award "Pornography consumption in women and its association with sexual desire and sexual satisfaction" na konferenci World Association for Sexual Health
2018 - 2018: GAUK: Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu

Specializace

: cykly ženského sexuálního vzrušení, fyziologické měření ženské vzrušivosti, ženský orgasmus, sexuální fantazie žen, konzumace pornografie v ČR a SR

Pedagogická činnost

2014 - dosud: Journal Club - seminář ke čtení odborné literatury (Fakulta humanitních studií UK)
2015 - dosud: Lidská sexualita, Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita

Disertační práce

2014 - 2019: Orgasticita žen pod vlivem partnerské a sexuální zkušenosti

Publikace

Nejdůležitější publikace

KREJČOVÁ, L., PASTOR, Z., KLAPILOVÁ, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexuológia. 2015, 15(2), 7-10. ISSN 1335-8820.

KREJČOVÁ, L., KLAPILOVÁ, K. Výzkumné nástroje používané k fyziologickému měření ženské sexuální reakce:review. Sexuologia. 2017, 2017(1), 14-19. ISSN 1335-8820.

KLAPILOVÁ, K., VARELLA-VALENTOVÁ, J., LINDOVÁ, J., ANDROVIČOVÁ, R., KREJČOVÁ, L., ZIKÁNOVÁ, T., BINTER, J., BÁRTOVÁ, K. Poruchy sexuální preference pohledem evoluční sexuologie. Sexuologia. 2017, 2017(1), 26-32. ISSN 1335-8820.

KLAPILOVÁ, K., ANDROVIČOVÁ, R., BÁRTOVÁ, K., BINTER, J., KREJČOVÁ, L., LINDOVÁ, J., PRŮŠOVÁ, D., WELLS, TJ., ZIKÁNOVÁ, T., VARELLA VALENTOVA, J. (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 117-129. ISBN: 978-80-7492-283-1.

BINTER, J., KLAPILOVÁ, K., ZIKÁNOVÁ, T., NILSSON, T., BÁRTOVÁ, K., KREJČOVÁ, L., ANDROVIČOVÁ, R., LINDOVÁ, J., PRŮŠOVÁ, D., WELLS, TJ., ŘÍHA, D. Exploring the pathways of adaptation: avatar 3D animation procedures and virtual reality arenas in research of human courtship behaviour and sexual reactivity in psychological research. In: Jerry, P., Tavares-Jones, N., ed. Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016, s. 35-44. ISBN: 978-1-84888-384-0.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty