Mgr. Petr Tureček, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 434
e-mail: Petr.Turecek@nudz.cz, petr.turecek@natur.cuni.cz


V rámci své pracovní činnosti v NUDZu se zabývám vlivem sourozenců na výběr partnera a vztahovou kompatibilitu. Zjišťuji, nakolik se v současných i histrických populacích uplatňují teorie párování podle tzv. sourozeneckých konstelací. Zatím se ukazuje, že tradiční modely založené na komplementaritě sourozeneckých konstelací (např. straší bratr sestry + mladší sestra bratra = kompatibilní pár) neodpovídají skutečnosti. Jistou roli však může hrát míra homogamie sourozeneckých konstelací (straší bratr sestry + straší sestra sestry = kompatibilní pár).

Na Přírodovědecké fakultě UK se věnuji převážně výzkumu kulturní evoluce. Prostřednictvím počítačových simulací se snažím uchopit podstatu sympatrické kulturní divergence a její možné dopady na evoluci lidí i dalších organismů.

Odborná příprava a praxe

2009 - 2013: Přírodovědecká fakulta UK, obor Biologie
2013 - 2015: Přírodovědecká fakulta UK, navazující obor Teoretická a evoluční biologie
2015 - dosud: Přírodovědecká fakulta UK, doktorandské studium Teoretické a evoluční biologie

Členství v profesních organizacích

2015 - dosud: Česká a Slovenská etologická společnost
2015 - dosud: Interantional Society for Human Ethology
2016 - dosud: European Human Behaviour and Evolution Association

Bakalářská disertační práce

: Lateralizace mozkových struktur u ptáků a savců spojená s behaviorálními projevy a její evoluční význam

Magisterská diplomová práce

: Vliv sourozeneckých konstelací na partnerskou kompatibilitu

Disertační práce

: Sympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikance

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty