Mgr. Petr Tureček, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 434
e-mail: Petr.Turecek@nudz.cz, petr.turecek@natur.cuni.cz


V rámci své pracovní činnosti v NUDZu se zabývám vlivem sourozenců na výběr partnera a vztahovou kompatibilitu. Zjišťuji, nakolik se v současných i histrických populacích uplatňují teorie párování podle tzv. sourozeneckých konstelací. Zatím se ukazuje, že tradiční modely založené na komplementaritě sourozeneckých konstelací (např. straší bratr sestry + mladší sestra bratra = kompatibilní pár) neodpovídají skutečnosti. Jistou roli však může hrát míra homogamie sourozeneckých konstelací (straší bratr sestry + straší sestra sestry = kompatibilní pár).

Na Přírodovědecké fakultě UK se věnuji převážně výzkumu kulturní evoluce. Prostřednictvím počítačových simulací se snažím uchopit podstatu sympatrické kulturní divergence a její možné dopady na evoluci lidí i dalších organismů.

Odborná příprava a praxe

2009 - 2013: Přírodovědecká fakulta UK, obor Biologie
2013 - 2015: Přírodovědecká fakulta UK, navazující obor Teoretická a evoluční biologie
2015 - dosud: Přírodovědecká fakulta UK, doktorandské studium Teoretické a evoluční biologie

Členství v profesních organizacích

2015 - dosud: Česká a Slovenská etologická společnost
2015 - dosud: Interantional Society for Human Ethology
2016 - dosud: European Human Behaviour and Evolution Association

Bakalářská disertační práce

: Lateralizace mozkových struktur u ptáků a savců spojená s behaviorálními projevy a její evoluční význam

Magisterská diplomová práce

: Vliv sourozeneckých konstelací na partnerskou kompatibilitu

Disertační práce

: Sympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikance

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty