doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2016 - dosud
telefon: (+420) 283 088 470, (+420) 224 917 479
mobil: (+420) 724 313 186
e-mail: Bohumil.Seifert@nudz.cz, bohumil.seifert@lf1.cuni.cz


Všeobecný praktický lékař

Přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

 

Promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1981. V roce 1985 získal specializaci v oboru všeobecné lékařství a od této doby působí jako všeobecný praktický lékař v Praze.

V roce 2007 ukončil doktorandská studia na Unverzitě Karlově prací: Epidemiologické studie v primární péči a jejich význam pro klinickou gastroenterologii. V roce 2009 habilitoval a byl jmenován přednostou Ústavu všeobecného lékařství na 1.lékařské fakultě UK v Praze.

Oblastí vědeckého zájmu doc. Bohumila Seiferta je epidemiologie gastrointestinálních problémů a přístupy k jejich řešení v primární péči a zejména sekundární prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podílel se na uvedení screeningového programu kolorektální rakoviny v České republice v roce 2000. Publikoval články v impaktovaných časopisech a prezentoval práce na toto téma na kongresech doma i v zahraničí (UEGW, DDW, WONCA).  Je autorem průvodce kolorektálním screeningem pro evropské praktické lékaře. Je členem výboru Evropské společnosti pro gastroenterologii v primární péči a 3 roky vykonával funkci jejího sekretáře.

Byl předsedou organizačního výboru Světové konference praktických a rodinných lékařů WONCA 2013.

   

Členství v profesních organizacích

1985 - 1985: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
1991 - 1991: Česká lékařská komora

Specializace

1985 - 1985: všeobecné praktické lékařství 1. stupně
1990 - 1990: všeobecné praktické lékařství 2. stupně

Habilitační práce

2009 - 2009: Epidemiologie gastrointestinálních onemocnění v primární péči

Fotogalerie 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty