doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2016 - dosud
telefon: (+420) 283 088 470, (+420) 224 917 479
mobil: (+420) 724 313 186
e-mail: Bohumil.Seifert@nudz.cz, bohumil.seifert@lf1.cuni.cz


Všeobecný praktický lékař

Přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

 

Promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1981. V roce 1985 získal specializaci v oboru všeobecné lékařství a od této doby působí jako všeobecný praktický lékař v Praze.

V roce 2007 ukončil doktorandská studia na Unverzitě Karlově prací: Epidemiologické studie v primární péči a jejich význam pro klinickou gastroenterologii. V roce 2009 habilitoval a byl jmenován přednostou Ústavu všeobecného lékařství na 1.lékařské fakultě UK v Praze.

Oblastí vědeckého zájmu doc. Bohumila Seiferta je epidemiologie gastrointestinálních problémů a přístupy k jejich řešení v primární péči a zejména sekundární prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podílel se na uvedení screeningového programu kolorektální rakoviny v České republice v roce 2000. Publikoval články v impaktovaných časopisech a prezentoval práce na toto téma na kongresech doma i v zahraničí (UEGW, DDW, WONCA).  Je autorem průvodce kolorektálním screeningem pro evropské praktické lékaře. Je členem výboru Evropské společnosti pro gastroenterologii v primární péči a 3 roky vykonával funkci jejího sekretáře.

Byl předsedou organizačního výboru Světové konference praktických a rodinných lékařů WONCA 2013.

   

Členství v profesních organizacích

1985 - 1985: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
1991 - 1991: Česká lékařská komora

Specializace

1985 - 1985: všeobecné praktické lékařství 1. stupně
1990 - 1990: všeobecné praktické lékařství 2. stupně

Habilitační práce

2009 - 2009: Epidemiologie gastrointestinálních onemocnění v primární péči

Fotogalerie 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty