100 000 participantů, 110 zemí, 6 kontinentů. Čeští vědci se zapojili do rozsáhlé mezinárodní studie o COVID-19 a (nejen) duševním zdraví

Pandemie viru COVID-19 má obrovský osobní, společenský a ekonomický dopad. Národní ústav duševního zdraví pod vedením PhDr. Denisy Mankové, Ph.D. zahajuje rozsáhlý průzkum mezi běžnou populací a zdravotnickými pracovníky s cílem zhodnotit, jak je od propuknutí pandemie COVID-19 ovlivněna tělesná a duševní pohoda respondentů.

Příprava na případné pandemie v budoucnu 

Vědci z Klecan se tak připojí ke kolegům z celého světa v rozsáhlé studii s názvem "The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT)". „Do projektu je zapojeno téměř 200 výzkumníků a byl schválen několika národními a mezinárodními odbornými organizacemi. V anonymním průzkumu budeme sbírat informace od více než 100 000 participantů ze 110 zemí na 6 kontinentech v 25 jazycích,” popisuje doktorka Manková z Národního ústavu duševního zdraví. 

„Zajímají nás demografické údaje, informace o profesi (zdravotní péče/policie/hasiči/pracovníci v armádě vs. ostatní), fyzickém a duševním zdraví a chování, faktorech týkajících se okolního prostředí, jak před pandemií COVID-19, tak v jejím průběhu a po ní. Cílem studie je rozpoznat, kdo je ve vyšším či nižším riziku rozvoje fyzických či psychických zdravotních potíží během pandemie a během různých stupňů restrikcí,” vysvětluje doktorka Manková. Dalším cílem je identifikovat rizikové a protektivní faktory, které poskytnou informace preventivním a intervenčním programům zaměřeným na pandemii COVID-19 a na další pandemie v budoucnu. Díky poznatkům ze studie by tak mohla být zajištěna efektivnější ochrana rizikových skupin. 

Anonymní a kompletně v češtině 

Národní ústav duševního zdraví byl osloven přímo hlavními řešiteli studie, kteří velmi stáli o to, aby se Česká republika do šetření zapojila. Výzkum bude probíhat ve třech etapách: první již začala, další proběhne za půl roku a poslední se uskuteční rok po skončení pandemie. Kdo se tedy může zúčastnit a za jakých podmínek? „Jedná se o dobrovolný, bezplatný a anonymní průzkum probíhající na webových stránkách https://www.coh-fit.com. Průzkum je rozdělen do tří oblastí, dle věku respondentů – zúčastnit se tak mohou dospělí, adolescenti i děti ve věku 6–13 let. Nedospělí participanti potřebují souhlas zákonného zástupce, dotazník je plně v češtině,“ uzavírá doktorka Manková. Již nyní vyplnilo dotazník více než 40 tisíc respondentů z celého světa. První výsledky lze očekávat v horizontu půl roku.