Krizová linka a nově také terapie po internetu. NUDZ reaguje na dopady pandemie v oblasti sexuálních poruch

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) znovu spouští telefonní krizovou linku na pomoc lidem s parafiliemi. Bezmála dva roky života v pandemii totiž ukazují, že vyrovnat se s nestandardními sexuálními potřebami je v této době mnohem náročnější než předtím. Kvůli pandemickým opatřením se rozšířilo problematické sexuální chování zejména v internetovém prostoru. Odborníci z projektu Parafilik proto nově nabízí také možnosti snadno dostupného on-line poradenství a terapie lidem s parafilními preferencemi a problematickým sexuálním chováním.

Nedávné šetření, které NUDZ provedl v rámci Československé pedofilní komunity, potvrdilo zhoršení psychického stavu v období pandemie u 27 % oslovených. Ačkoli se výzkumná data týkají výhradně lidí s pedofilní preferencí, podobnou situaci pozorují terapeuti preventivního programu Parafilik také u osob se sklony k sexuální agresivitě, fetišismu a dalším druhům parafilií. Nemalá část lidí s parafilií se potýká s velkým stresem, úzkostmi, depresemi a suicidálními (sebevražednými) tendencemi souvisejícími s jejich sexuálním nastavením dlouhodobě a pandemie, respektive epidemická opatření a obecně zvýšená míra stresu, může jejich stavy nebezpečně prohlubovat.

„S ohledem na tuto situaci a přetrvávající poptávku jsme se rozhodli znovu zprovoznit bezplatnou krizovou linku a krátkodobé on-line poradenství. Kolegové v rámci těchto služeb poskytují pomoc lidem, kteří jsou znepokojeni svou odlišnou sexuální preferencí, těm kterým jejich sexualita působí obtíže, ale také jejich blízkým,“ uvádí Dr. Kateřina Klapilová, vedoucí Centra pro Sexuální Zdraví a Prevenci NUDZ. Telefonní linka 317 071 668 je zájemcům k dispozici vždy v pondělí a středu od 9:00 do 12:00 a v úterý a čtvrtek v čase od 13:00 do 16:00. Využití linky je zcela anonymní a volající k ničemu nezavazuje.

Lidé s parafilními preferencemi a jejich blízcí ze vzdálenějších částí republiky se také mohou nově zapojit do projektu i formou on-line terapie. Dosud bylo možné absolvovat terapeutický program pouze osobně. „Věřím, že díky nové možnosti on-line účasti budeme schopni pomoci každému, kdo to v této složité době akutně potřebuje anebo má zájem na své sexualitě dlouhodobě pracovat,“ říká MUDr. Martin Hollý, psychiatr, sexuolog a hlavní metodik projektu. Také v tomto případě se klienti mohou spolehnout na profesionální přístup a naprostou anonymitu. Ta je při on-line kontaktu zajištěna pomocí komunikační platformy, která dokáže šifrovat IP adresu zařízení, z něhož je klient připojen. První kontakt klienta s terapeuty ale probíhá vždy prostřednictvím telefonu na výše uvedené anonymní krizové lince.

Rizikové dopady pandemie na psychiku

Že epidemická opatření a pandemie obecně podporují výskyt rizikového sexuální chování, dokazují mimo jiné data Europolu.1 Podle nich došlo už během první vlny lockdownů k více než dvojnásobnému nárůstu návštěvnosti stránek obsahujících dětskou pornografii a významně se zvýšila i aktivita na tzv. darknetu, platformě, pomocí níž se problematické sexuálně explicitní materiály šíří nejvíc. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR došlo během pandemie také k třetinovému nárůstu počtu volajících, kteří se obraceli na Linku bezpečí z důvodu tělesného a psychického týrání.2 Podle odborníků je alarmující, že vytíženost krizových linek znatelně neklesla ani po ukončení nejpřísnějších omezeních společenského života. „Omezenější přístup k volnočasovým aktivitám vede často k většímu stresu a frustraci. Výrazný vliv má také přesun na práci na home office. Naše klienty trápí sociální izolace a silná stigmatizace ze strany společnosti i blízkých osob. Zvýrazní se jejich problémy v partnerském a rodinném životě, depresivní a úzkostné symptomy, objevují se u nich i sklony k sebevraždám a problematičtější je samozřejmě také samotné zvládání parafilních sexuálních tužeb v mezích zákona. V období epidemických restrikcí i lidé s neparafilní sexualitou konzumují pornografii ve větším množství a mohou ji využívat jako prostředek k vyrovnání se se stresem. V krajním případě to může vést i k rizikovému sexuálnímu chování v on-line prostoru či konzumaci ilegálních materiálů,“ vysvětluje Kateřina Klapilová.

Výrazem parafilik se označují lidé, kteří mají silné preference pro neobvyklé sexuální objekty (např. pedofilie, fetišismus atd.) anebo pro neobvyklé sexuální aktivity, které často zahrnují nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či přímo násilí při sexu. Je ale potřeba zdůraznit, že velká část lidí s parafilními preferencemi se nikdy nedopustí delikventního jednání. Více na www.parafilik.cz.

Zdroje

1 EUROPOL, EXPLOITING ISOLATION: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic
2 MZ ČR, Mapování výzev při poskytování služeb linek důvěry, ad hoc linek a on-line služeb v souvislosti
s epidemií COVID–19, za účelem lepší připravenosti do budoucna