Laboratoř evoluční sexuologie NUDZ: vyjádření k dokumentu „V síti“

Dokument „V síti“ otevřel palčivé a doposud opomíjené společenské téma sexuálního kontaktování nezletilých dospělými online. Šíření osvěty v této problematice proto považujeme za zásadní a přínosné. V rámci medializace tohoto projektu rovněž dochází k odkrytí hluchých míst v českém systému v oblasti sexuální edukace a prevence sexuální delikvence. Laboratoř evoluční sexuologie NUDZ (Klecany) se od začátku zapojuje v osvětové kampani a k problematice internetové sexuální kriminality se odborně vyjadřuje (např. odborné konzultace v rámci dokumentu).

Pro adekvátní edukační dopad filmu je nutné vhodně vybalancovat poselství dokumentu, aby nedošlo k panické strachové reakci v dětské a rodičovské populaci. Je například třeba upozorňovat na to, že k společensky velmi závažnému sexuálně delikventnímu chování přistoupilo pouze naprosté minimum mužů, kteří kontaktovali dívky „v síti“ (nejedná se tedy o několik tisíc predátorů, jak je uváděno v dokumentu). Je rovněž vhodné informovat, jaký typ osob se on-line kriminality tohoto typu dopouští, aby nedocházelo k automatickém spojování problematického sexuálního chování na internetu se sexuologickými diagnózami, jako jsou poruchy sexuální preference (parafilie) nebo zejména s pedofilní preferencí (= partnerská a sexuální preference osob v prepubertálním období). Většina sexuálních deliktů proti dětem není spáchána lidmi s pedofilní preferencí. Z několika málo dostupných zahraničních výzkumů týkajících se přímo on-line sexuální delikvence se zdá, že v populaci odsouzených online "predátorů" je zastoupení lidí s parafiliemi kolem 40 % (z toho pouze 5-10 % osob s pedofilní preferencí). Zbylých 60 % tvoří dle konsenzu sexuologů psychosexuálně normální muži s různými motivacemi k takovému chování. 

K rozšíření fenoménu máme rovněž k dispozici recentní výzkumná data. V našem nejnovějším online reprezentativním průzkumu české populace (data 2020) mělo zkušenosti s kybergroomingem (= manipulativní technikou, kterou se pomocí přátelství a nastolení důvěry snaží někdo přimět dítě ke sdílení intimností a posléze k osobní schůzce) do svých 15 let 1 % mužů a 2 % žen. Od 16 let pak 1.4 % mužů a 2.5 % žen. V rámci nejvíce exponované věkové kategorie 18-30 let mělo tuto zkušenost do 15 let 2.2 % mužů a 7.4 % žen. Údaje o mladší populaci nynějších pubescentů a adolescentů máme k dispozici od e-bezpečí.cz (2017). Podle jejich výzkumu 15 % dětí sdílelo online intimní fotky, 6 % intimní video, 4 % se před webkamerou obnažily, 40 % obdrželo něčí erotickou fotku, přes 20 % něčí erotické video, 22 % dětí vidělo někoho se obnažovat před kamerou a 32 % dostalo pozvánku na schůzku v reálném světě. 

NUDZ dále reaguje na téma on-line „predátorů“ nabídkou internetového poradenství. Ze stránek dokumentu „V síti“ bude k dispozici link, který muže (případně ženy), kteří zvažují vyhledání odborné pomoci kvůli svým online kontaktům s nezletilými, přesměruje na anonymní poradnu projektu Parafilik „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy“. Cílem projektu je za použití terapeutických a podpůrných metod pomoci lidem, kteří mají parafilní preference a cítí, že svoji sexualitu nemají pod kontrolou, nebo kvůli ní zažívají úzkostné a depresivní stavy. I když lidé, kteří se dopouštějí problematického chování na internetu, nemusejí mít parafilní preference, budou moci svůj problém probrat s našimi terapeuty a případně získat konkrétní kontakty na relevantní odborníky v této oblasti. Online poradna bude spuštěna 27. 2. 2020, zároveň s uvedením filmu „V síti“ do kin, na tomto linku https://parafilik.cz/poradna/. V září 2020 je plánován začátek kontaktních terapeutických programů. Tyto služby budou nabízeny zdarma, se zaručením anonymity účastníků.