„Nemůžete za své pocity, můžete za své činy,“ říká kampaň nabízející pomoc lidem s parafiliemi

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví ve spolupráci s řadou dalších institucí připravili v rámci projektu Parafilik osvětovou kampaň nabízející pomoc lidem s parafiliemi. Kampaň má za cíl rozšířit povědomí o parafiliích a nabídnout odbornou pomoc parafilikům, aby se s parafilií naučili žít, aniž by se dopouštěli porušení zákona. Zatímco většina programů zaměřených na prevenci sexuálního násilí cílí na péči o oběti či restrikci lidí, kteří se takových deliktů dopustili, projekt Parafilik je v Česku unikátní tím, že se zaměřuje na intervenci ještě předtím, než k případnému sexuálnímu deliktu dojde.

Zvládnout odlišnou sexualitu a nikomu neubližovat 

„Slovem parafilik se označují lidé, kteří mají silné preference pro neobvyklé sexuální objekty (například při pedofilii se jedná o zaměření na osoby v prepubertálním období, při hebe/efebofilii jde o zaměření na osoby v pubertálním období) anebo pro neobvyklé sexuální aktivity, které často zahrnují nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či přímo násilí při sexu (například sexuální sadismus či exhibicionismus). Příčiny a mechanismy vzniku parafilií nejsou dosud přesně známy, odborníci se však shodují na tom, že s dispozicí k parafilii se daný člověk již narodí,“ vysvětluje MUDr. Martin Hollý, MBA, metodik projektu Parafilik. 

Pedofilie se v Česku vyskytuje přibližně u 0,3 % populace, hebe/efebofilie u 1,6 %, sexuální sadismus u 1,9 %, patologická sexuální agrese u 1 % populace a preference znehybnění partnera u 3,6 %. Mezi parafiliky převažují muži, ale parafilie se mohou vyskytovat i u žen. Odborníkům se svěří jen velmi malá část těchto osob. Podle našich výzkumů drtivá většina osob s parafilií sama ze své iniciativy nikdy nenavštívila odborníka. Velká část z nich se přitom nikdy nedopustí delikventního jednání. Se svou sexualitou se snaží vyrovnávat sami, ale často jim působí výrazné potíže. Trápí je sociální izolace, silná stigmatizace ze strany společnosti i blízkých osob, mají problémy v partnerském a rodinném životě, depresivní a úzkostné symptomy, objevují se u nich i suicidální tendence, problematické může být samozřejmě i samotné zvládání sexuálních tužeb souvisejících s parafiliemi v mezích zákona. Péči odborníků by uvítali, ale nevidí pro sebe v současném systému prostor. Do péče zdravotnického systému se dostávají zejména ti parafilici, kteří svou sexualitu nezvládnou a spáchají sexuální delikt. 

O společenské potřebě obdobného projektu svědčí i obrovský zájem o dokument V síti, který se částí této problematiky také zabývá. „Uvedení tohoto dokumentu výrazně pomohlo tématu parafilií zarezonovat v mediálním prostoru a logicky došlo také ke spolupráci s tvůrci tohoto dokumentu, kdy odborníci z NUDZ jeho vznik přímo konzultovali a nyní figuruje odkaz na web projektu Parafilik mezi kontakty na odborníky, které jsou na oficiálním webu filmu uveřejněny. Projekt Parafilik tak ještě rozšířil svou působnost, neboť většina tzv. predátorů parafilních není,“ popisuje Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., vedoucí Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. 

Koproducentem dokumentu V síti je Česká televize, která jej premiérově uvede ve středu 10.3. od 20:15 na programu ČT1. Komunikaci a diskuzi o závažném tématu odlišných sexuálních preferencí navíc podpoří i spotovou kampaní a vstupy ve zpravodajských pořadech. 

Odborníci pro kampaň připravili tři filmové spoty, které na problematiku upozorňují a odkazují na možnost pomoci. Na přípravě projektu Parafilik a její kampaně se podílela řada osobností české sexuologie a psychiatrie a řada institucí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Ministerstva spravedlnosti ČR, Sexuologická společnost ČLS JEP, Psychiatrická společnost ČLS JEP nebo Linka první psychické pomoci. 

Online poradna i krizové intervence 

„Toto téma vzbuzuje řadu emocí a kontroverzí - o to víc je potřeba o něm mluvit. V rámci ČR žijí desetitisíce lidí s parafiliemi, kteří často nevědí, že existuje efektivní pomoc,“ říká Veronika Štefanová, šéfredaktorka časopisu Psychologie Dnes, který je jedním z médií, jež kampaň podpořila. 

„Od loňského prosince nabízí projekt Parafilik kromě online poradny také telefonickou a online krizovou intervenci a dlouhodobou kontaktní terapii pro parafiliky a osoby jim blízké. Terapeuti projektu prošli zahraničními výcviky a vytvořili podle nich postup vhodný pro práci v ČR. Všechny služby projektu jsou v tuto chvíli nabízeny bezplatně a anonymně. Podrobné informace zjistíte na www.parafilik.cz,“ uzavírá doktor Hollý.