NUDZ nabízí psychosociální podporu Ukrajincům. Projekt pomáhá široké veřejnosti i ukrajinským odborníkům

Národní ústav duševního zdraví nabízí psychosociální podporu válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Službu poskytuje prostřednictvím ukrajinských psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů, které pro tento účel zaměstnává, a dává jim tak příležitost realizovat se v původní profesi i po dobu válkou vynucené emigrace v České republice. Součástí projektu je také studie zaměřená na zmapování duševního zdraví a souvisejících potřeb lidí, kteří byli ruskou agresí donuceni Ukrajinu opustit.

„Novým projektem psychosociální podpory reagujeme na zvýšenou potřebu psychoterapeutické a psychologické péče ze strany ukrajinských válečných uprchlíků, z nichž mnozí si prošli akutní stresovou reakcí. Přestože se s ní časem velká část lidí dokáže vyrovnat sama, je vhodné nabídnout teď potřebným odbornou pomoc a eliminovat tak riziko dalšího prohlubování psychických potíží, jejich chronifikace a s tím související společenskou zátěž,“ vysvětluje hlavní záměr nového projektu ředitel NUDZ, PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Psychosociální podpora nenahrazuje odbornou psychologickou péči, jedná se zejména o kroky v rámci primární a sekundární prevence. „Lidem zasaženým nadlimitní psychickou zátěží nabízíme podporu v řešení náročných životních situací a provázení adaptací v nové životní etapě především formou individuálních rozhovorů a konzultací s ohledem na specializaci jednotlivých interventů. V případě potřeby jsme pak schopni odkázat klienty na další ukrajinsky hovořící specialisty, například terapeuty nebo psychiatry,“ říká vedoucí psycholog NUDZ, doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Ukrajinským odborníkům, kteří na projektu spolupracují, ústav nabízí kontinuální supervizi, prostor pro společnou reflexi, ale také možnost doplňujícího vzdělání pro udržení kvality psychosociální podpory.

Psychosociální podporu mohou zcela zdarma využít nejen Ukrajinci, ale také občané Ruska a Běloruska žijící na území České republiky. Klientům pomáhají ukrajinští psychologové a lidé dalších pomáhajících profesí s mnohaletou praxí, kteří pravidelně monitorují a vzájemně konzultují aktuální potřeby válečných uprchlíků. Kvalita jimi poskytovaných služeb a odbornost jednotlivých interventů splňuje mezinárodní standardy a je pravidelně sledována a garantována odborníky NUDZ. Kromě poskytování psychosociální podpory je náplní práce interventů také detekce ohrožených skupin obyvatel a pomoc při propojování psychoterapeutů a psychologů s jejich klienty.

Projekt pomůže široké veřejnosti i odborníkům

Projekt pomáhá v několika rovinách. Kromě priority v podobě dalšího navýšení kapacity psychoterapeutické a psychologické podpory pro válečné uprchlíky, je významná také možnost realizace ukrajinských odborníků v oblasti péče o duševní zdraví v jejich původní či velmi blízké profesi. Projekt nabízí možnost plného pracovního úvazku až 20 specialistům, kteří mohou psychosociální podporu nabízet na území celé České republiky. V tuto chvíli nabízí pomoc 19 interventů s nabídkou kapacity až pro 250 klientů a probíhají jednání s dalšímí zájemci. 

Příležitost pracovat ve svém oboru využila například psycholožka Kateryna Bikir. „Ve své praxi v Kyjevě jsem se před válkou zaměřovala zejména na krize a traumata. Se začátkem války se moje specializace stala ještě potřebnější, a jsem proto vděčná, že mohu pomoci svým krajanům v projektu se zázemím takové organizace, jakou je Národní ústav duševního zdraví,“ dodává Kateryna Bikir. Psychosociální podpora je podle ní v extrémně stresující a traumatizující situaci jakou představuje ruská vojenská invaze na Ukrajinu nezbytná a oceňuje, že Ukrajinci postupně ztrácí ostych a zábrany žádat o odbornou pomoc.

Klienti ukrajinských poskytovatelů psychosociální podpory se mohou zároveň zapojit do studie, jejímž cílem je zmapovat duševní zdraví uprchlíků a poskytnout tak cenná data pro návrh efektivního řešení jejich potřeb. Účast na studii je čistě dobrovolná a není podmínkou pro obdržení terapie.

Realizace projektu psychosociální podpory je v tuto chvíli plánována na dobu jednoho roku a z 80 procent je financována ze zdrojů poskytnutých Nadací RSJ, které tímto děkujeme. Její finanční podpora je směřována primárně na mzdy psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů ukrajinské národnosti, tedy především na válečné uprchlíky, kteří prokáží náležité odborné kompetence a potřebné vzdělání.

Kontakty na všechny poskytovatele psychosociální pomoci jsou k dispozici v české a ukrajinské verzi na webových stránkách Národního ústavu duševního zdraví v sekci Pomoc Ukrajině.