Odpověď na dotaz týmu „A dost“ zaslaný 1. 7. 2020

Dotaz: Prosím Vás o vyjádření týkající se Československé pedofilní komunity, jejímž je NUDZ garantem. Vyjádření se týká zveřejňování fotografií a jmen dětí na jejich webu pedofilie-info bez souhlasu a vědomí zákonných zástupců dětí a v řadě případů i navzdory vyslovenému nesouhlasu zákonných zastupců dětí a jejich žádosti o odstranění fotografií, resp. odkazu. Jak se k tomuto NUDZ staví a zda i za této situace CPK podporuje.

Odpověď 

Informace, že NUDZ je garantem komunity ČEPEK, není pravdivá. ČEPEK je samostatná sebepod-půrná komunita osob s pedofilní či hebefilní preferencí. Někteří členové komunity se účastní jako peers projektu NUDZ PARAFILIK, který má za úkol poskytnout intenzivní terapeutickou podporu osobám s problematickým sexuálním nastavením tak, aby se dokázaly se svou sexualitou vyrovnat bez ohrožení jakýchkoliv dětských objektů a jejich psychosociálního vývoje. Tento cíl projektu je také propagován na webu ČEPEK a je velmi důležitým zdrojem prevence sexuální delikvence páchané na dětech. Ohrožení psychosexuálního zdraví dětí či jejich sexuální zneužití má totiž jednoznačně devastující účinek na dětskou psychiku. Pokud se na internetu volně objevují fotografie či videa dětí v sexuálním kontextu, je to nelegální. Jsou-li navíc děti identifikovatelné, může to samozřejmě ohrozit jejich duševní zdraví a vystavit je různým dalším negativním dopadům. Jsou-li takovéto materiály na webu ČEPEK, je dobře, že na to upozorňujete. Za takto krátkou dobu však nemohu tuto informaci ověřit, stav, který popisujete, by nicméně určitě neodpovídal jejich stanovám. Nikdo nás dosud nepožádal o expertní analýzu případné škodlivosti materiálů objevujících se na ČEPEKU. Případné vypracování této analýzy zabere výrazně více času, než nám bylo na odpověď dáno, a není možné bez kompletní dokumentace webu. Vhodná je samozřejmě i právní analýza a oficiální vyjádření k problematice od administrátorů ČEPEKU.