Projekt Parafilik nově nabízí možnost krizové intervence a terapeutických služeb

Za jeden z nejvíce alarmujících dopadů pandemie COVID-19 v oblasti sexuality je považován nárůst sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v on-line prostředí. Tým projektu Parafilik, který působí v Národním ústavu duševního zdraví, se proto rozhodl na současnou situaci reagovat dočasnou nabídkou telefonických a on-line intervencí pro lidi s problematickým sexuálním nastavením a jejich blízké, kteří se ocitli ve stavu akutní krize a uvítali by podporu při zvládání své sexuality. Ke stejnému datu, 1. 12. 2020, projekt spouští také možnost kontaktních poradensko-terapeutických služeb pro lidi s parafilní preferencí a jejich blízké.

Významná část sexuálních deliktů není spáchána lidmi s parafilní preferencí 

Podle statistik Europolu došlo během pandemie k signifikantnímu nárůstu sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v on-line prostředí. „V českém prostředí se krizový stav odráží například ve značném nárůstu využívání krizových linek, a to až o 350 % v závislosti na druhu linky. Vztahová tématika tvořila 20 až 30 % řešených hovorů, došlo i k nárůstu řešených problémů ohledně obtěžování, sextingu, týrání a násilí ve vztazích,“ popisuje Kateřina Klapilová, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví. 

Sexuální násilí na dětech a ženách je podle nedávné meta-analýzy celosvětové evidence výrazně rozšířeno: 19–20 % dívek a 8 % chlapců mladších 18 let zažilo nějakou formu sexuálního zneužívání. „Ve společnosti často panuje představa, že se sexuálního násilí dopouštějí výhradně jedinci s nějakou parafilní preferencí, jako je například pedofilie nebo patologická sexuální agrese. Tak tomu ale není. Současná data ukazují, že významná část sexuálních deliktů není spáchána lidmi s parafilní preferencí. Naopak se zdá, že přestože je lidí s parafilní preferencí v populaci nezanedbatelné množství, většina z nich se protiprávního sexuálního jednání zřejmě nikdy nedopustí. Předsudky, které ve společnosti panují, ovšem lidem s parafilií výrazně znesnadňují, aby se se svou sexualitou vyrovnali,“ upozorňuje MUDr. Martin Hollý, MBA, metodik projektu Parafilik. 

Bezplatná a anonymní pomoc 

Projekt Parafilik nabízí včasnou odbornou pomoc lidem, kterým neobvyklé nastavení sexuality působí potíže v oblasti duševního zdraví, a pomáhá se zvládáním sexuálních tužeb v mezích zákona. V českém prostředí tak nabízí unikátní pomoc v oblasti primární prevence. Přístupnost této pomoci je zajištěna zejména bezplatností a anonymitou klientů. Navazuje na úspěšné preventivní projekty a programy z celého světa, například na britský Stop It Now! a StopSO, švédský Preventell či německý Kein Täter werden, který funguje již od roku 2005. S týmy těchto a dalších programů tým projektu Parafilik spolupracuje a čerpá z jejich dlouholetých zkušeností prostřednictvím odborných výcviků a konzultací. 

„Od 1. prosince nově spouštíme kontaktní poradensko-terapeutické služby. Ty zajišťuje tým vyškolených terapeutů – psychologů a sexuologů. V terapii bude možné sdílet své myšlenky a obavy a naučit se zvládat své vlastní sexuální touhy a chování, získat nové informace ohledně parafilií a hledat cesty, jak žít spokojený život i s neobvyklými sexuálními preferencemi, aniž by se člověk dopouštěl protiprávního jednání,“ vysvětluje doktor Hollý. Informace o těchto službách i telefonických a on-line intervencích naleznou zájemci na www.parafilik.cz

Projekt Parafilik také na příští rok připravuje mediální kampaň s ústředním mottem „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy,“ cílem kampaně je kromě osvěty také prevence a pomoc.