Šestý ročník Festivalu Na hlavu upozorní na vzrůstající psychické problémy dětí a mladistvých

Upozornit na nárůst duševních onemocnění u dětí i nedostatek psychiatrů a nabídnout praktické rady – to je cílem šestého ročníku festivalu o duševním zdraví a mysli Na hlavu, který pořádá Národní ústav duševního zdraví spolu s iniciativou Na rovinu a Městskou knihovnou v Praze. Festival, který se koná 18. – 20. února2022 v prostorách pražské Městské knihovny na Mariánském náměstí, nabízí návštěvníkům zajímavý výběr filmů spolu s přednáškami předních osobností z oblasti péče o duševní zdraví, besedami a dalším doprovodným programem. Festival je určen široké veřejnosti, zejména rodičům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům.

Psychické problémy dětí prohloubila pandemie

Organizátoři chtějí poukázat i na významné zhoršení situace v oblasti duševního zdraví dětí v důsledku pandemie covid-19. „Situace již před pandemií nebyla uspokojivá. Dva roky strávené střídavě na distanční výuce udělaly své, a problémy se tak ještě prohloubily. Prevence už od dětství je důležitá i proto, že tři čtvrtiny duševních onemocnění propukají před 18., polovina pak už před 15. narozeninami. Problémem je také nedostatek dětských psychiatrů – v ČR působí zhruba 1200 psychiatrů, pedopsychiatrů je ale přibližně jen 140 z nich, takže může být obtížné rychle získat efektivní pomoc. Proto chceme nabídnout také rady, kam se obrátit a jak s dětmi pracovat,“ říká ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler.

„Mezi další témata festivalu patří například problematika závislostí, poruch příjmu potravy, LGBT, autismu nebo bezpečného chování na internetu. Účastníci budou mít také příležitost navštívit stánek s virtuální realitou zaměřený na duševní zdraví, kde mohou podrobit zkoušce svůj strach z výšek nebo pavouků a otestovat svou pozornost či paměťové dovednosti ve virtuálním městě,“ říká Karolína Mladá z Národního ústavu duševního zdraví a programová hlava festivalu. Ve foyer knihovny návštěvníky čeká také výstava s názvem “Dimenze duševního zdraví”, která originální formou vyvrací časté předsudky a mýty o duševním zdraví.

Závislosti, poruchy příjmu potravy i bezpečnost v on-line světě

Festival, který inspiroval obdobné akce i v zahraničí a v roce 2019 získal Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka, se v loňském roce kvůli pandemickým opatřením konal výhradně on-line. Letos se organizátoři vrátili do prostor Městské knihovny v Praze, a návštěvníci se tak mohou těšit na pestrou nabídku filmů i přednášek a besed. „V pátek zahájíme projekcí filmu Abstinent, který se věnuje problematice závislostí, zejména na alkoholu. Následovat bude beseda s adiktoložkou Barborou Orlíkovou a Martinem Bezouškou, člověkem s osobní zkušeností se závislostí na alkoholu v mladém věku. Sobotní nabídka filmů a besed se ponese ve znamení problematiky poruch příjmu potravy, LGBT a poruch autistického spektra a v besedách se účastníci mohou setkat například s prof. Hanou Papežovou, přední odbornicí na poruchy příjmu potravy, či s Hynkem Jůnem z Národního ústavu pro autismus,“ Karolína Mladá.

Akce vyvrcholí nedělní přednáškou prof. Cyrila Höschla s názvem Anatomie správného rozhodnutí, besedou
s předními odborníky na téma duševní zdraví dětí a mladistvých a projekcí filmu V síti s následnou diskusí
s režisérem Vítem Klusákem. Více informací naleznete na webové stránce www.festivalnahlavu.cz.

Program

18. 2., 19:00, film Abstinent
- téma závislostí, především na alkoholu
- Mgr. Bára Orlíková, Ph.D. + Martin Bezouška

19. 2., 14:00, film Tři generace
-
téma změny pohlaví a LGBT+
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. + Lenka Králová

19. 2., 16:30, dokument Autoportrét
-
téma poruch příjmu potravy, především anorexie
- prof. Hana Papežová

19. 2., 18:30, film Výjimeční
-
téma dětí s poruchou autistického spektra a dlouhodobé institucionální péče
- PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. (Národní ústav pro autismus, Nautis)

20. 2., 14:00, přednáška Anatomie správného rozhodnutí
-
prof. Cyril Höschl

20. 2., 16:30, beseda Duševní zdraví dětí a mladistvých
-
aktuální dění v oblasti služeb péče o duševní zdraví, jak preventovat či pomoci, kam se obrátit
- MUDr. Lucia Vašková (MTDZ Beroun), PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (ČOSIV), PhDr. Zuzana Kubíková (Linka bezpečí), Veronika Hanušová; moderuje Pavlína Louženská

20. 2., 18:30, film V síti
-
bezpečí na síti, sexuální predátoři
- režisér Vít Klusák, Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D. (Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie v NUDZ)